Παρακολούθηση
Dirk Bohmann
Dirk Bohmann
Professor of Biomedical Genetics, University of Rochester
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα urmc.rochester.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Human Proto-Oncogene c-jun Encodes a DNA Binding Protein with Structural and Functional Properties of Transcription Factor AP-1
D Bohmann, TJ Bos, A Admon, T Nishimura, PK Vogt, R Tjian
Science 238 (4832), 1386-1392, 1987
16991987
Ubiquitin-dependent c-Jun degradation in vivo is mediated by the δ domain
M Treier, LM Staszewski, D Bohmann
Cell 78 (5), 787-798, 1994
11611994
Stress-activated cap'n'collar transcription factors in aging and human disease
GP Sykiotis, D Bohmann
Science signaling 3 (112), re3-re3, 2010
8952010
Fos-Associated Protein p39 Is the Product of the jun Proto-Oncogene
FJ Rauscher III, DR Cohen, T Curran, TJ Bos, PK Vogt, D Bohmann, ...
Science 240 (4855), 1010-1016, 1988
7881988
Keap1/Nrf2 signaling regulates oxidative stress tolerance and lifespan in Drosophila
GP Sykiotis, D Bohmann
Developmental cell 14 (1), 76-85, 2008
6962008
Diverse functions of JNK signaling and c-Jun in stress response and apoptosis
S Leppä, D Bohmann
Oncogene 18 (45), 6158-6162, 1999
6771999
Reduced ubiquitin-dependent degradation of c-Jun after phosphorylation by MAP kinases
AM Musti, M Treier, D Bohmann
Science 275 (5298), 400-402, 1997
6481997
JNK extends life span and limits growth by antagonizing cellular and organism-wide responses to insulin signaling
MC Wang, D Bohmann, H Jasper
Cell 121 (1), 115-125, 2005
6272005
JNK signaling confers tolerance to oxidative stress and extends lifespan in Drosophila
MC Wang, D Bohmann, H Jasper
Developmental cell 5 (5), 811-816, 2003
5112003
Differential regulation of c‐Jun by ERK and JNK during PC12 cell differentiation
S Leppä, R Saffrich, W Ansorge, D Bohmann
The EMBO journal, 1998
4081998
JNK‐and Fos‐regulated Mmp1 expression cooperates with Ras to induce invasive tumors in Drosophila
M Uhlirova, D Bohmann
The EMBO journal 25 (22), 5294-5304, 2006
4022006
Redox regulation by Keap1 and Nrf2 controls intestinal stem cell proliferation in Drosophila
CE Hochmuth, B Biteau, D Bohmann, H Jasper
Cell stem cell 8 (2), 188-199, 2011
3652011
Biochemical analysis of transcriptional activation by Jun: differential activity of c-and v-Jun
D Bohmann, R Tjian
Cell 59 (4), 709-717, 1989
2791989
v-jun encodes a nuclear protein with enhancer binding properties of AP-1
TJ Bos, D Bohmann, H Tsuchie, R Tijan, PK Vogt
Cell 52 (5), 705-712, 1988
2711988
SIRT6 is responsible for more efficient DNA double-strand break repair in long-lived species
X Tian, D Firsanov, Z Zhang, Y Cheng, L Luo, G Tombline, R Tan, ...
Cell 177 (3), 622-638. e22, 2019
2532019
The role of the antioxidant and longevity-promoting Nrf2 pathway in metabolic regulation
GP Sykiotis, IG Habeos, AV Samuelson, D Bohmann
Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care 14 (1), 41-48, 2011
2512011
A versatile ΦC31 based reporter system for measuring AP-1 and Nrf2 signaling in Drosophila and in tissue culture
N Chatterjee, D Bohmann
PloS one 7 (4), e34063, 2012
2292012
Kinetic analysis of a high-affinity antibody/antigen interaction performed by multiple Biacore users
PS Katsamba, I Navratilova, M Calderon-Cacia, L Fan, K Thornton, M Zhu, ...
Analytical biochemistry 352 (2), 208-221, 2006
2062006
Thorax closure in Drosophila: involvement of Fos and the JNK pathway
J Zeitlinger, D Bohmann*
Development 126 (17), 3947-3956, 1999
2041999
JNK phosphorylation relieves HDAC3-dependent suppression of the transcriptional activity of c-Jun
C Weiss, S Schneider, EF Wagner, X Zhang, E Seto, D Bohmann
The EMBO journal 22 (14), 3686-3695, 2003
1912003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20