Follow
Ari-Veikko Anttiroiko
Ari-Veikko Anttiroiko
Adjunct Professor in the Faculty of Management and Business (MAB) at Tampere University
Verified email at tuni.fi - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Smart cities in the new service economy: building platforms for smart services
AV Anttiroiko, P Valkama, SJ Bailey
AI & SOCIETY 29 (3), 323-334, 2014
4182014
Kuntien toiminta, johtaminen ja hallintasuhteet
AV Anttiroiko, A Haveri, V Karhu, A Ryynänen, P Siitonen
Tampere University Press, 2007
2122007
Kuntien toiminta, johtaminen ja hallintasuhteet. 2. painos
AV Anttiroiko, A Haveri, V Karhu, A Ryynänen, P Siitonen
Tampere: Tampereen yliopistopaino Oy–Juvenes Print, 2005
212*2005
City-as-a-platform: The rise of participatory innovation platforms in Finnish cities
AV Anttiroiko
Sustainability 8 (9), 922, 2016
1832016
Building strong e-democracy: The role of technology in developing democracy for the information age
AV Anttiroiko
Communications of the ACM 46 (9), 121-128, 2003
1742003
The political economy of city branding
AV Anttiroiko
Routledge, 2014
1612014
City branding as a response to global intercity competition
AV Anttiroiko
Growth and change 46 (2), 233-252, 2015
1262015
Towards library 2.0: The adoption of web 2.0 technologies in public libraries
AV Anttiroiko, R Savolainen
Walter de Gruyter GmbH & Co. KG 61 (2), 87-99, 2011
932011
Yhteiskuntavastuu ja sen määrittelyprosessi
AV Anttiroiko
Yhteiskuntavastuu: Näkökulmia yritysten ja julkisyhteisöjen …, 2004
922004
Successful government responses to the pandemic: Contextualizing national and urban responses to the COVID-19 outbreak in east and west
AV Anttiroiko
International Journal of E-Planning Research (IJEPR) 10 (2), 1-17, 2021
892021
Innovation in democratic e-governance: Benefitting from Web 2.0 applications in the public sector
AV Anttiroiko
International Journal of Electronic Government Research (IJEGR) 6 (2), 18-36, 2010
882010
U-cities reshaping our future: reflections on ubiquitous infrastructure as an enabler of smart urban development
AV Anttiroiko
AI & society 28 (4), 491-507, 2013
792013
Introduction to democratic e-governance
AV Anttiroiko
eTransformation in governance: new directions in government and politics, 22-50, 2004
782004
Kansalaisten osallistuminen, osallisuus ja vaikuttaminen tietoyhteiskunnassa
AV Anttiroiko
Tietoyhteiskunnan osallistuva kansalainen: Tapaus Nettimaunula, 11-31, 2003
782003
Toward the European information society
AV Anttiroiko
Communications of the ACM 44 (1), 31-35, 2001
702001
Hallintainnovaatiot: Hallintateoreettinen näkökulma kaupunkien palvelujen organisoinnin, omistajuuden ja rahoituksen uudistamiseen
AV Anttiroiko
672010
Kuntajohtaminen: haasteena paikallisten kilpailu-ja yhteistyösuhteiden hallinta
A Haveri, AV Anttiroiko
Governance: Uuden hallintatavan jäsentyminen, 191-212, 2009
662009
Encyclopedia of digital government
AV Anttiroiko, M Malkia
IGI Global, 2006
652006
Electronic government: concepts, methodologies, tools, and applications: concepts, methodologies, tools, and applications
AV Anttiroiko
IGI Global, 2008
602008
Electronic government: concepts, methodologies, tools, and applications: concepts, methodologies, tools, and applications
AV Anttiroiko
IGI Global, 2008
602008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20