Παρακολούθηση
Ryan Coffee
Ryan Coffee
LCLS-SLAC National Accelerator Lab
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα slac.stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
First lasing and operation of an ångstrom-wavelength free-electron laser
P Emma, R Akre, J Arthur, R Bionta, C Bostedt, J Bozek, A Brachmann, ...
nature photonics 4 (9), 641-647, 2010
36862010
Mega-electron-volt ultrafast electron diffraction at SLAC National Accelerator Laboratory
SP Weathersby, G Brown, M Centurion, TF Chase, R Coffee, J Corbett, ...
Review of Scientific Instruments 86 (7), 2015
4532015
Achieving few-femtosecond time-sorting at hard X-ray free-electron lasers
M Harmand, R Coffee, MR Bionta, M Chollet, D French, D Zhu, DM Fritz, ...
Nature Photonics 7 (3), 215-218, 2013
4062013
Tunable isolated attosecond X-ray pulses with gigawatt peak power from a free-electron laser
J Duris, S Li, T Driver, EG Champenois, JP MacArthur, AA Lutman, ...
Nature Photonics 14 (1), 30-36, 2020
3962020
Self-terminating diffraction gates femtosecond X-ray nanocrystallography measurements
A Barty, C Caleman, A Aquila, N Timneanu, L Lomb, TA White, ...
Nature photonics 6 (1), 35-40, 2012
3922012
Nanoscale spin reversal by non-local angular momentum transfer following ultrafast laser excitation in ferrimagnetic GdFeCo
CE Graves, AH Reid, T Wang, B Wu, S De Jong, K Vahaplar, I Radu, ...
Nature materials 12 (4), 293-298, 2013
3702013
X-ray and optical wave mixing
TE Glover, DM Fritz, M Cammarata, TK Allison, S Coh, JM Feldkamp, ...
Nature 488 (7413), 603-608, 2012
3302012
X-ray diffraction from isolated and strongly aligned gas-phase molecules with a free-electron laser
J Küpper, S Stern, L Holmegaard, F Filsinger, A Rouzée, A Rudenko, ...
Physical review letters 112 (8), 083002, 2014
2942014
Experimental demonstration of femtosecond two-color x-ray free-electron lasers
AA Lutman, R Coffee, Y Ding, Z Huang, J Krzywinski, T Maxwell, ...
Physical review letters 110 (13), 134801, 2013
2812013
Ultraintense X-ray induced ionization, dissociation, and frustrated absorption in molecular nitrogen
M Hoener, L Fang, O Kornilov, O Gessner, ST Pratt, M Gühr, EP Kanter, ...
Physical review letters 104 (25), 253002, 2010
2422010
Time-resolved pump-probe experiments at the LCLS
JM Glownia, J Cryan, J Andreasson, A Belkacem, N Berrah, CI Blaga, ...
Optics express 18 (17), 17620-17630, 2010
2392010
Time-resolved pump-probe experiments at the LCLS
JM Glownia, J Cryan, J Andreasson, A Belkacem, N Berrah, CI Blaga, ...
Optics express 18 (17), 17620-17630, 2010
2392010
High-intensity double-pulse X-ray free-electron laser
A Marinelli, D Ratner, AA Lutman, J Turner, J Welch, FJ Decker, H Loos, ...
Nature communications 6 (1), 6369, 2015
2242015
Imaging CF3I conical intersection and photodissociation dynamics with ultrafast electron diffraction
J Yang, X Zhu, TJA Wolf, Z Li, JPF Nunes, R Coffee, JP Cryan, M Gühr, ...
Science 361 (6397), 64-67, 2018
2192018
Imaging charge transfer in iodomethane upon x-ray photoabsorption
B Erk, R Boll, S Trippel, D Anielski, L Foucar, B Rudek, SW Epp, R Coffee, ...
Science 345 (6194), 288-291, 2014
2192014
Real-time observation of surface bond breaking with an x-ray laser
M Dell'Angela, T Anniyev, M Beye, R Coffee, A Föhlisch, J Gladh, ...
Science 339 (6125), 1302-1305, 2013
2192013
Auger electron angular distribution of double core-hole states in the molecular reference frame
JP Cryan, JM Glownia, J Andreasson, A Belkacem, N Berrah, CI Blaga, ...
Physical review letters 105 (8), 083004, 2010
2102010
Ultra-fast and ultra-intense x-ray sciences: first results from the Linac Coherent Light Source free-electron laser
C Bostedt, JD Bozek, PH Bucksbaum, RN Coffee, JB Hastings, Z Huang, ...
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 46 (16), 164003, 2013
2072013
Radiation damage in protein serial femtosecond crystallography using an x-ray free-electron laser
L Lomb, TRM Barends, S Kassemeyer, A Aquila, SW Epp, B Erk, L Foucar, ...
Physical Review B 84 (21), 214111, 2011
2062011
The photochemical ring-opening of 1, 3-cyclohexadiene imaged by ultrafast electron diffraction
TJA Wolf, DM Sanchez, J Yang, RM Parrish, JPF Nunes, M Centurion, ...
Nature chemistry 11 (6), 504-509, 2019
2052019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20