Παρακολούθηση
Vassileios Tsetsos, PhD
Vassileios Tsetsos, PhD
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα di.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A real-time parking prediction system for smart cities
EI Vlahogianni, K Kepaptsoglou, V Tsetsos, MG Karlaftis
Journal of Intelligent Transportation Systems 20 (2), 192-204, 2016
2042016
Semantically enriched navigation for indoor environments
V Tsetsos, C Anagnostopoulos, P Kikiras, S Hadjiefthymiades
International Journal of Web and Grid Services 2 (4), 453-478, 2006
1042006
OntoNav: A semantic indoor navigation system
C Anagnostopoulos, V Tsetsos, P Kikiras
1st Workshop on Semantics in Mobile Environments (SME05), Ayia, 2005
722005
A human-centered semantic navigation system for indoor environments
V Tsetsos, C Anagnostopoulos, P Kikiras, P Hasiotis, S Hadjiefthymiades
ICPS'05. Proceedings. International Conference on Pervasive Services, 2005 …, 2005
522005
Sensation: A middleware integration platform for pervasive applications in wireless sensor networks
T Hasiotis, G Alyfantis, V Tsetsos, O Sekkas, S Hadjiefthymiades
Proceeedings of the Second European Workshop on Wireless Sensor Networks …, 2005
482005
Exploiting new sensor technologies for real-time parking prediction in urban areas
EI Vlahogianni, K Kepaptsoglou, V Tsetsos, MG Karlaftis
Transportation Research Board 93rd Annual MeetingTransportation Research Board, 2014
442014
On the evaluation of semantic web service matchmaking systems
V Tsetsos, C Anagnostopoulos, S Hadjiefthymiades
2006 European Conference on Web Services (ECOWS'06), 255-264, 2006
442006
Ontology-based user modeling for pedestrian navigation systems
P Kikiras, V Tsetsos, S Hadjiefthymiades
ECAI 2006 Workshop on Ubiquitous User Modeling (UbiqUM), Riva del Garda …, 2006
432006
Commercial wireless sensor networks: technical and business issues
V Tsetsos, G Alyfantis, T Hasiotis, O Sekkas, S Hadjiefthymiades
Second Annual Conference on Wireless On-demand Network Systems and Services …, 2005
422005
RONTO: Relational to ontology schema matching
P Papapanagiotou, P Katsiouli, V Tsetsos, C Anagnostopoulos, ...
AIS Sigsemis Bulletin 3 (3-4), 32-36, 2006
392006
Semantic web service discovery: Methods, algorithms, and tools
V Tsetsos
Semantic web services: theory, tools and applications, 240-280, 2007
312007
Integrating a trust framework with a distributed certificate validation scheme for manets
GF Marias, K Papapanagiotou, V Tsetsos, O Sekkas, P Georgiadis
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2006, 1-18, 2006
272006
MNISIKLIS: Indoor location based services for all
V Papataxiarhis, V Riga, V Nomikos, O Sekkas, K Kolomvatsos, V Tsetsos, ...
Location based services and telecartography ii, 263-282, 2009
262009
Semantic Video Classification Based on Subtitles and Domain Terminologies.
P Katsiouli, V Tsetsos, S Hadjiefthymiades
KAMC, 2007
262007
Performance evaluation of a self-evolving trust building framework
GF Marias, V Tsetsos, O Sekkas, P Georgiadis
Workshop of the 1st International Conference on Security and Privacy for …, 2005
252005
Semantic location based services for smart spaces
K Kolomvatsos, V Papataxiarhis, V Tsetsos
Metadata and semantics, 515-525, 2009
192009
Integrating game elements for increasing engagement and enhancing User Experience in a smart city context
K Diamantaki, C Rizopoulos, V Tsetsos, I Theona, D Charitos, ...
Workshop Proceedings of the 9th International Conference on Intelligent …, 2013
182013
Developing rule-based applications for the Web: Methodologies and Tools
V Papataxiarhis, V Tsetsos, I Karali, P Stamatopoulos
Web Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, 456-477, 2010
172010
A forest fire detection system: The Meleager approach
V Tsetsos, O Sekkas, G Tsoublekas, S Hadjieythymiades, E Zervas
2012 16th Panhellenic Conference on Informatics, 320-326, 2012
132012
A semantics-aware platform for interactive tv services
A Papadimitriou, C Anagnostopoulos, V Tsetsos, S Paskalis, ...
In the Proceedings of the 1st international conference on new media …, 2007
132007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20