Παρακολούθηση
HOAN NGUYEN
HOAN NGUYEN
Applied Scientist at Amazon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iastate.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Boa: A language and infrastructure for analyzing ultra-large-scale software repositories
R Dyer, HA Nguyen, H Rajan, TN Nguyen
2013 35th International Conference on Software Engineering (ICSE), 422-431, 2013
4912013
Graph-based mining of multiple object usage patterns
TT Nguyen, HA Nguyen, NH Pham, JM Al-Kofahi, TN Nguyen
Proceedings of the 7th joint meeting of the European Software Engineering …, 2009
3922009
A statistical semantic language model for source code
TT Nguyen, AT Nguyen, HA Nguyen, TN Nguyen
Proceedings of the 2013 9th Joint Meeting on Foundations of Software …, 2013
2912013
A graph-based approach to API usage adaptation
HA Nguyen, TT Nguyen, G Wilson Jr, AT Nguyen, M Kim, TN Nguyen
ACM Sigplan Notices 45 (10), 302-321, 2010
2582010
Combining deep learning with information retrieval to localize buggy files for bug reports (n)
AN Lam, AT Nguyen, HA Nguyen, TN Nguyen
2015 30th IEEE/ACM International Conference on Automated Software …, 2015
2452015
Bug localization with combination of deep learning and information retrieval
AN Lam, AT Nguyen, HA Nguyen, TN Nguyen
2017 IEEE/ACM 25th International Conference on Program Comprehension (ICPC …, 2017
2092017
API code recommendation using statistical learning from fine-grained changes
AT Nguyen, M Hilton, M Codoban, HA Nguyen, L Mast, E Rademacher, ...
Proceedings of the 2016 24th ACM SIGSOFT International Symposium on …, 2016
1992016
Graph-based pattern-oriented, context-sensitive source code completion
AT Nguyen, TT Nguyen, HA Nguyen, A Tamrawi, HV Nguyen, J Al-Kofahi, ...
2012 34th International Conference on Software Engineering (ICSE), 69-79, 2012
1952012
Complete and accurate clone detection in graph-based models
NH Pham, HA Nguyen, TT Nguyen, JM Al-Kofahi, TN Nguyen
2009 IEEE 31st International Conference on Software Engineering, 276-286, 2009
1922009
Recurring bug fixes in object-oriented programs
TT Nguyen, HA Nguyen, NH Pham, J Al-Kofahi, TN Nguyen
Proceedings of the 32nd ACM/IEEE International Conference on Software …, 2010
1842010
A study of repetitiveness of code changes in software evolution
HA Nguyen, AT Nguyen, TT Nguyen, TN Nguyen, H Rajan
2013 28th IEEE/ACM International Conference on Automated Software …, 2013
1682013
Clone management for evolving software
HA Nguyen, TT Nguyen, NH Pham, J Al-Kofahi, TN Nguyen
IEEE transactions on software engineering 38 (5), 1008-1026, 2011
1642011
Mining billions of AST nodes to study actual and potential usage of Java language features
R Dyer, H Rajan, HA Nguyen, TN Nguyen
Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering …, 2014
1442014
Detection of recurring software vulnerabilities
NH Pham, TT Nguyen, HA Nguyen, TN Nguyen
Proceedings of the 25th IEEE/ACM International Conference on Automated …, 2010
1392010
A systematic evaluation of static api-misuse detectors
S Amann, HA Nguyen, S Nadi, TN Nguyen, M Mezini
IEEE Transactions on Software Engineering 45 (12), 1170-1188, 2018
1272018
Multi-layered approach for recovering links between bug reports and fixes
AT Nguyen, TT Nguyen, HA Nguyen, TN Nguyen
Proceedings of the ACM SIGSOFT 20th International Symposium on the …, 2012
1192012
Boa: Ultra-large-scale software repository and source-code mining
R Dyer, HA Nguyen, H Rajan, TN Nguyen
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 25 (1), 1-34, 2015
1172015
Statistical learning approach for mining API usage mappings for code migration
AT Nguyen, HA Nguyen, TT Nguyen, TN Nguyen
Proceedings of the 29th ACM/IEEE international conference on Automated …, 2014
1142014
MUBench: A benchmark for API-misuse detectors
S Amann, S Nadi, HA Nguyen, TN Nguyen, M Mezini
Proceedings of the 13th international conference on mining software …, 2016
992016
Mining preconditions of APIs in large-scale code corpus
HA Nguyen, R Dyer, TN Nguyen, H Rajan
Proceedings of the 22nd ACM SIGSOFT International Symposium on Foundations …, 2014
942014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20