Carlos Fernandez-Basso
Carlos Fernandez-Basso
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα decsai.ugr.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Finding tendencies in streaming data using big data frequent itemset mining
C Fernandez-Basso, AJ Francisco-Agra, MJ Martin-Bautista, MD Ruiz
Knowledge-Based Systems 163, 666-674, 2019
202019
A probabilistic algorithm for predictive control with full-complexity models in non-residential buildings
J Gómez-Romero, CJ Fernández-Basso, MV Cambronero, ...
IEEE Access 7, 38748-38765, 2019
72019
Extraction of association rules using big data technologies
C Fernandez-Basso, MD Ruiz, MJ Martin-Bautista
International Journal of Design & Nature and Ecodynamics 11 (3), 178-185, 2016
62016
Fuzzy association rules mining using spark
C Fernandez-Bassso, MD Ruiz, MJ Martin-Bautista
International Conference on Information Processing and Management of …, 2018
22018
A comparative analysis of tools for visualizing association rules: A proposal for visualising fuzzy association rules
C Fernandez-Basso, MD Ruiz, M Delgado, MJ Martin-Bautista
11th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology …, 2019
12019
Mining Text Patterns over Fake and Real Tweets
JA Diaz-Garcia, C Fernandez-Basso, MD Ruiz, MJ Martin-Bautista
International Conference on Information Processing and Management of …, 2020
2020
A Fuzzy Mining Approach for Energy Efficiency in a Big Data Framework
C Fernandez-Basso, MD Ruiz, MJ Martin-Bautista
IEEE Transactions on Fuzzy Systems 28 (11), 2747-2758, 2020
2020
Reglas de asociación difusas en Big Data
CJ Fernández Basso
Universidad de Granada, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8