Παρακολούθηση
Katerina Giouri
Katerina Giouri
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geo.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Characterization, heavy metal content and health risk assessment of urban road dusts from the historic center of the city of Thessaloniki, Greece
A Bourliva, C Christophoridis, L Papadopoulou, K Giouri, ...
Environmental Geochemistry and Health 39 (3), 611-634, 2017
982017
Characterization and geochemistry of technogenic magnetic particles (TMPs) in contaminated industrial soils: Assessing health risk via ingestion
A Bourliva, L Papadopoulou, E Aidona, K Giouri, K Simeonidis, G Vourlias
Geoderma 295, 86-97, 2017
292017
Magnetic signature, geochemistry, and oral bioaccessibility of “technogenic” metals in contaminated industrial soils from Sindos Industrial Area, Northern Greece
A Bourliva, L Papadopoulou, E Aidona, K Giouri
Environmental Science and Pollution Research 24 (20), 17041-17055, 2017
122017
Natural radioactivity and trace element composition of natural clays used as cosmetic products in the Greek market
A Papadopoulos, K Giouri, E Tzamos, A Filippidis, S Stoulos
Clay Minerals 49 (1), 53-62, 2014
82014
Geochemical study of the Bogdanas river waters at the Assiros-Lagada area, northern Greece
A Giouri, M Vavelidis, V Melfos, C Christophoridis
Journal of Environmental Protection and Ecology 11 (2), 424-433, 2010
62010
Primary approach on the evaluation of total arsenic concentration in Palea Kavala river, NE Macedonia, Northern Greece. proceedings at the protection and restoration of the …
A Giouri, M Vavelidis, V Melfos
Eleventh international conference 36, 2012
52012
Compositional and morphological evaluation of edible salts: Preliminary results
C Stergiou, S Karageorgiou, S Theodoridou, K Giouri, L Papadopoulou, ...
Bulletin of the Geological Society of Greece 50 (4), 2018-2024, 2016
42016
Rare and Critical Metals in Pyrite, Chalcopyrite, Magnetite, and Titanite from the Vathi Porphyry Cu-Au±Mo Deposit, Northern Greece
CL Stergiou, V Melfos, P Voudouris, L Papadopoulou, PG Spry, ...
Minerals 11 (6), 630, 2021
32021
Occurrence of Arsenic in waters and sediments of the Palea Kavala river, NE Macedonia, Northern Greece
K Giouri, M Vavelidis, V Melfos
Bulletin of the Geological Society of Greece 47 (2), 934-941, 2013
32013
The geology, geochemistry, and origin of the porphyry Cu-Au-(Mo) system at Vathi, Serbo-Macedonian Massif, Greece
CL Stergiou, V Melfos, P Voudouris, PG Spry, L Papadopoulou, ...
Applied Sciences 11 (2), 479, 2021
22021
Assessment of selected metals enrichment in sediments from Palea Kavala river, NE Macedonia, Northern Greece
K Giouri, M Vavelidis, V Melfos, L Papadopoulou
Bulletin of the Geological Society of Greece 50 (4), 2137-2144, 2016
22016
Environmental monitoring of the groundwater reserves of Asvestohori–Hortiatis area, N. Greece
G Papastergios, N Kantiranis, E Tzamos, D Vogiatzis, A Filippidis, ...
Proceedings of 4th Environmental Conference of Macedonia, 2011
22011
Selected Metal Content and Binding Behaviour in Riverbed Sediments of the Kavala–Philippi Area (Northern Greece)
K Giouri, V Melfos, L Papadopoulou, M Vavelidis, D Alifragkis
Geosciences 8 (5), 187, 2018
12018
Assessment of heavy metals concentrations in sediments of Bogdanas river at the Assiros-Lagadas area, northern Greece
ΑΝ Γιούρη, Κ Χριστοφορίδης, Β Μέλφος, ΜΚ Βαβελίδης
Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Γεωλογίας (ΑΠΘ) 100, 63-70, 2010
12010
Mineralogical composition and grain size distribution in samples along Karvounoskala stream (NE Chalkidiki, Northern Greece)
A Karetou, M Vavelidis, K Giouri, N Kantiranis, L Papadopoulou
Advances of Geology in southeast European mountain belts, 177, 2018
2018
Trace element content and morphological characteristics in microscale of commercially available clays used as cosmetic products
K Giouri, A Papadopoulos, A Bourliva, E Tzamos, L Papadopoulou, ...
Bulletin of the Geological Society of Greece 47 (2), 812-817, 2013
2013
Occurence of arsenic in waters and sediments of the Palea Kavala river, NE Macedonia, Northern Greece
Κ Γιούρη, Μ Βαβελίδης, Β Μέλφος
Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας 47 (2), 934-941, 2013
2013
Primary approach on the evaluation of total arsenic concentration in Palea Kavala river, NE Macedonia, Northern Greece
M Vavelidis, V Melfos
Proceedings of the International Conference Protection and Restoration of …, 2012
2012
Γεωχημική ορυκτολογική περιβαλλοντική μελέτη των ιζημάτων και υδάτων του ποταμού Μπογδάνα στην περιοχή Ασσήρου, Ν. Θεσσαλονίκης
ΑΝ Γιούρη
Aristotle University of Thessaloniki, 2008
2008
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ
Δ Τσιούρβας
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Τμήμα Χημικών Μηχανικών, 1992
1992
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20