Follow
Roman Korab
Roman Korab
Verified email at polsl.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
The power grid library for benchmarking ac optimal power flow algorithms
S Babaeinejadsarookolaee, A Birchfield, RD Christie, C Coffrin, ...
arXiv preprint arXiv:1908.02788, 2019
1462019
Impact of phase shifting transformers on cross-border power flows in the Central and Eastern Europe region
R Korab, R Owczarek
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences 64 (1), 2016
342016
Application of phase shifting transformers in the tie-lines of interconnected power systems
R Korab, R Owczarek
Przegląd Elektrotechniczny 91 (8), 166-170, 2015
152015
Modele efektywnych taryf przesyłowych w sieciach elektroenergetycznych
R Korab
Gliwice, marzec, 2003
122003
Optymalizacja operatorstwa przesyłowego w krajowym systemie elektroenergetycznym
R Korab
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011
112011
Improving the cross-border transmission capacity of Polish power system by using phase shifting transformers
H Kocot, R Korab, W Lubicki, M Przygrodzki, G Tomasik, K Zmuda
CIGRE 7th Southern Africa Regional Conference, 7-11, 2013
92013
Application of particle swarm optimization for optimal setting of Phase Shifting Transformers to minimize unscheduled active power flows
R Korab, M Połomski, R Owczarek
Applied Soft Computing 105, 107243, 2021
82021
Kształtowanie transgranicznych przepływów mocy z wykorzystaniem transformatorów z regulacją poprzeczną
R Korab, R Owczarek
Energetyka, 279-285, 2011
82011
Zdolności przyłączeniowe krajowej sieci 400 i 220 kV
R Korab
Elektroenergetyka: współczesność i rozwój, 46-54, 2010
82010
AC or DC OPF based LMP's in a competitive electricity market?
R Korab, G Tomasik
International Symposium CIGRE/IEEE PES, 2005., 61-68, 2005
82005
Methodology of risk assessment and decomposition in power grid applications
K Wawrzyniak, E Urresti Padrón, K Gomulski, R Korab, W Jaworski
IET Generation, Transmission & Distribution 12 (15), 3666-3672, 2018
72018
Improving the cross-border transmission capacity of Polish power system by using phase shifting transformers
W Lubicki, H Kocot, R Korab, M Przygrodzki, G Tomasik, K Żmuda
Rep. CIGRE, C1-108, 2014
72014
Ceny (i stawki) węzłowe-harmonizacja rozwiązań rynkowych z nowymi trendami rozwojowymi
R Korab
Acta Energetica, 31-40, 2009
62009
Statistical analysis of the double line-to-ground short-circuit current in MV urban network for the power cable metallic screen rating
R Korab, E Siwy
2006 International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power …, 2006
62006
Wykorzystanie krótkookresowych kosztów krańcowych w działalności operatorów sieciowych na rynku energii
H Kocot, R Korab, E Siwy, K Żmuda
Przegląd elektrotechniczny 80, 862-866, 2004
62004
Dobór głównych parametrów przesuwników fazowych dla zachodnich połączeń transgranicznych KSE
H Kocot, R Korab, M Przygrodzki, K Żmuda
Przegląd Elektrotechniczny 90 (4), 124--127, 2014
52014
Zastosowanie przesuwników fazowych do sterowania przepływami mocy na połączeniach transgranicznych KSE
H Kocot, R Korab, M Przygrodzki, K Żmuda
Przegląd Elektrotechniczny 89 (9), 282-285, 2013
52013
Cross-border power flow control by using phase shifting transformers
R Korab, R Owczarek
Przegląd Elektrotechniczny 88, 299-302, 2012
52012
Kształtowanie transgranicznych przepływów mocy z wykorzystaniem przesuwników fazowych
R Korab, R Owczarek
Rynek Energii, 2012
52012
Wpływ wybranych aspektów polityki klimatycznej Unii Europejskiej na pracę krajowego systemu elektroenergetycznego
R Korab
Rynek Energii, 61-66, 2011
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20