Παρακολούθηση
Panos Kostarakis
Panos Kostarakis
Professor (Emeritus), Physics Department, University of Ioannina
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cc.uoi.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The DELPHI detector at LEP
PA Aarnio, P Abreu, H Abie, W Adam
Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., A 303 (CERN-PPE-90-128), 233-276, 1990
1964*1990
Anisotropic Flow of Charged Particles in Pb-Pb Collisions at
J Adam, D Adamová, MM Aggarwal, G Aglieri Rinella, M Agnello, ...
Physical review letters 116 (13), 132302, 2016
4462016
Measurement of the mass and width of the Z0-particle from multihadronic final states produced in e+ e− annihilations
P Aarnio, P Abreu, W Adam, P Adrianos, T Adye, G Akopdzhanov, ...
Physics Letters B 231 (4), 539-547, 1989
4401989
Multiplicity dependence of charged pion, kaon, and (anti) proton production at large transverse momentum in p–Pb collisions at sNN= 5.02 TeV
J Adam, D Adamová, MM Aggarwal, GA Rinella, M Agnello, N Agrawal, ...
Physics Letters B 760, 720-735, 2016
2882016
Centrality Dependence of the Charged-Particle Multiplicity Density at Midrapidity in Pb-Pb Collisions at s N N= 5.02 TeV
J Adam, D Adamová, MM Aggarwal, GA Rinella, M Agnello, N Agrawal, ...
Physical review letters 116 (22), 222302, 2016
2512016
Production of K(892) and (1020) in p–Pb collisions at = 5.02 TeV
J Adam, D Adamová, MM Aggarwal, G Aglieri Rinella, M Agnello, ...
The European Physical Journal C 76, 1-21, 2016
215*2016
Study of hadronic decays of the Z0 boson
P Aarnio, P Abreu, W Adam, F Adami, P Adrianos, T Adye, GD Alekseev, ...
Physics Letters B 240 (1-2), 271-282, 1990
2071990
Measurement of transverse energy at midrapidity in Pb-Pb collisions at TeV
J Adam, D Adamová, MM Aggarwal, G Aglieri Rinella, M Agnello, ...
Physical review C 94 (3), 034903, 2016
1132016
Particle identification in ALICE: a Bayesian approach
ALICE collaboration, J Adam, D Adamová, MM Aggarwal, ...
The European Physical Journal Plus 131, 1-24, 2016
1112016
Centrality dependence of ψ(2S) suppression in p-Pb collisions at s N N = 5.02 TeV
J Adam, D Adamová, MM Aggarwal, G Aglieri Rinella, M Agnello, ...
Journal of High Energy Physics 2016 (6), 1-23, 2016
1062016
Envelope correlation parameter measurements in a MIMO antenna array configuration
C Votis, G Tatsis, P Kostarakis
International Journal of Communications, Network and System Sciences 3 (4), 350, 2010
1062010
Centrality dependence of charged jet production in p–Pb collisions at√ sNN= 5.02 TeV
E González Ferreiro, ALICE Collaboration
Springer, 2016
94*2016
The forward ring imaging Cherenkov detector of DELPHI
W Adam, E Albrecht, I Ambec, A Augustinus, C Barnoux, B Boštjančič, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 1994
791994
High-mass dimuon production in p¯N and N interactions at 125 GeV/c
E Anassontzis, S Katsanevas, E Kiritsis, C Kourkoumelis, A Markou, ...
Physical Review D 38 (5), 1377, 1988
791988
Study of the leptonic decays of the Z0 boson
P Aarnio, P Abreu, W Adam, F Adami, P Adrianos, T Adye, GD Alekseev, ...
Physics Letters B 241 (3), 425-434, 1990
571990
Multipion Bose-Einstein correlations in -Pb, and Pb-Pb collisions at energies available at the CERN Large Hadron Collider
J Adam, D Adamová, MM Aggarwal, G Aglieri Rinella, M Agnello, ...
Physical review C 93 (5), 054908, 2016
552016
J/ elliptic and triangular flow in Pb-Pb collisions at = 5.02 TeV
ALICE collaboration
arXiv preprint arXiv:2005.14518, 2020
532020
Production of prompt electrons in the charm Pt region at s= 630 GeV
O Botner, LO Eek, T Ekelöf, K Fransson, A Hallgren, P Kostarakis, ...
Physics Letters B 236 (4), 488-494, 1990
521990
A prototype photoplethysmography electronic device that distinguishes congestive heart failure from healthy individuals by applying natural time analysis
G Baldoumas, D Peschos, G Tatsis, SK Chronopoulos, V Christofilakis, ...
Electronics 8 (11), 1288, 2019
362019
W and Z boson production in p-Pb collisions at s NN= 5.02 TeV
J Adam, D Adamová, MM Aggarwal, G Aglieri Rinella, M Agnello, ...
Journal of High Energy Physics 2017 (2), 1-27, 2017
362017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20