Παρακολούθηση
Qiuju Zheng
Qiuju Zheng
Qilu University of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα qlu.edu.cn
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Understanding glass through differential scanning calorimetry
Q Zheng, Y Zhang, M Montazerian, O Gulbiten, JC Mauro, ED Zanotto, ...
Chemical reviews 119 (13), 7848-7939, 2019
3222019
Viscosity of glass‐forming systems
Q Zheng, JC Mauro
Journal of the American Ceramic Society 100 (1), 6-25, 2017
1642017
Composition–structure–property relationships in boroaluminosilicate glasses
Q Zheng, M Potuzak, JC Mauro, MM Smedskjaer, RE Youngman, Y Yue
Journal of non-crystalline solids 358 (6-7), 993-1002, 2012
1242012
Universality of the high-temperature viscosity limit of silicate liquids
Q Zheng, JC Mauro, AJ Ellison, M Potuzak, Y Yue
Physical Review B 83 (21), 212202, 2011
1022011
Structure of boroaluminosilicate glasses: Impact of [AlO]/[SiO] ratio on the structural role of sodium
QJ Zheng, RE Youngman, CL Hogue, JC Mauro, M Potuzak, ...
Physical Review B 86 (5), 054203, 2012
832012
Sodium diffusion in boroaluminosilicate glasses
MM Smedskjaer, Q Zheng, JC Mauro, M Potuzak, S Mørup, Y Yue
Journal of non-crystalline solids 357 (22-23), 3744-3750, 2011
652011
Topological constraint model for the elasticity of glass-forming systems
CJ Wilkinson, Q Zheng, L Huang, JC Mauro
Journal of Non-Crystalline Solids: X 2, 100019, 2019
552019
Reconciling calorimetric and kinetic fragilities of glass-forming liquids
Q Zheng, JC Mauro, Y Yue
Journal of Non-Crystalline Solids 456, 95-100, 2017
542017
Density of topological constraints as a metric for predicting glass hardness
Q Zheng, Y Yue, JC Mauro
Applied Physics Letters 111 (1), 2017
492017
Topological origins of the mixed alkali effect in glass
CJ Wilkinson, AR Potter, RS Welch, C Bragatto, Q Zheng, M Bauchy, ...
The Journal of Physical Chemistry B 123 (34), 7482-7489, 2019
402019
Influence of aluminum speciation on the stability of aluminosilicate glasses against crystallization
Q Zheng, MM Smedskjaer, RE Youngman, M Potuzak, JC Mauro, Y Yue
Applied Physics Letters 101 (4), 2012
382012
BaZr0. 1Fe0. 9-xNixO3-δ cubic perovskite oxides for protonic ceramic fuel cell cathodes
J Wang, Z Li, H Zang, Y Sun, Y Zhao, Z Wang, Z Zhu, Z Wei, Q Zheng
International Journal of Hydrogen Energy 47 (15), 9395-9407, 2022
362022
Fiber spinnability of glass melts
Y Yue, Q Zheng
International Journal of Applied Glass Science 8 (1), 37-47, 2017
302017
Glass-forming ability of soda lime borate liquids
Q Zheng, JC Mauro, MM Smedskjaer, RE Youngman, M Potuzak, Y Yue
Journal of non-crystalline solids 358 (3), 658-665, 2012
252012
Topological understanding of the mixed alkaline earth effect in glass
Z Ding, CJ Wilkinson, J Zheng, Y Lin, H Liu, J Shen, SH Kim, Y Yue, J Ren, ...
Journal of Non-Crystalline Solids 527, 119696, 2020
242020
Variability in the relaxation behavior of glass: Impact of thermal history fluctuations and fragility
Q Zheng, JC Mauro
The Journal of Chemical Physics 146 (7), 2017
242017
Impact of fiberizing method on physical properties of glass wool fibers
Y Zhang, Y Vulfson, Q Zheng, J Luo, SH Kim, Y Yue
Journal of Non-Crystalline Solids 476, 122-127, 2017
212017
Design and fabrication of high-entropy oxide anchored on graphene for boosting kinetic performance and energy storage
H Guo, J Shen, T Wang, C Cheng, H Yao, X Han, Q Zheng
Ceramics International 48 (3), 3344-3350, 2022
192022
Negative permittivity behavior of carbon fibre/alumina ceramic composites prepared by hot-press sintering
Y Liu, C Cheng, W Sun, Z Zhang, R Ma, J Zhou, J Wang, T Wang, ...
Ceramics International 48 (7), 10031-10038, 2022
162022
Negative permittivity behavior in carbon fibre/silicon nitride ceramic composites prepared by spark plasma sintering
C Cheng, Y Liu, S Shi, R Ma, T Wang, Q Zheng, Y Zhao, X Yu, J Shen, ...
Ceramics International 47 (24), 35201-35208, 2021
162021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20