Παρακολούθηση
Mohamad Ahmadi
Mohamad Ahmadi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.uni-freiburg.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Distributed approximate maximum matching in the CONGEST model
M Ahmadi, F Kuhn, R Oshman
32nd International Symposium on Distributed Computing (DISC 2018), 2018
342018
The Cost of Global Broadcast in Dynamic Radio Networks
M Ahmadi, A Ghodselahi, F Kuhn, AR Molla
19th International Conference on Principles of Distributed Systems (OPODIS …, 2016
132016
Distributed maximum matching verification in CONGEST
M Ahmadi, F Kuhn
arXiv preprint arXiv:2002.07649, 2020
92020
The communication cost of information spreading in dynamic networks
M Ahmadi, F Kuhn, S Kutten, AR Molla, G Pandurangan
2019 IEEE 39th International Conference on Distributed Computing Systems …, 2019
82019
Multi-message Broadcast in Dynamic Radio Networks
M Ahmadi, F Kuhn
2016 12th International Symposiom on Algorithms and Experiments for Wireless …, 2017
82017
The cost of global broadcast in dynamic radio networks
M Ahmadi, A Ghodselahi, F Kuhn, AR Molla
Theoretical computer science 806, 363-387, 2020
42020
Fundamental algorithmic techniques for distributed computations in networks:: information dissemination and maximum matching
M Ahmadi
Dissertation, Universität Freiburg, 2020, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7