Παρακολούθηση
Ruitong Huang
Ruitong Huang
XTX Markets
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ualberta.ca
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Learning with a strong adversary
R Huang, B Xu, D Schuurmans, C Szepesvári
arXiv preprint arXiv:1511.03034, 2015
3622015
Mma training: Direct input space margin maximization through adversarial training
GW Ding, Y Sharma, KYC Lui, R Huang
arXiv preprint arXiv:1812.02637, 2018
1942018
Revise Saturated Activation Functions
B Xu, R Huang, M Li
arXiv preprint arXiv:1602.05980, 2016
782016
On the sensitivity of adversarial robustness to input data distributions
GW Ding, KYC Lui, X Jin, L Wang, R Huang
International Conference on Learning Representations, 2019
432019
Convex sparse coding, subspace learning, and semi-supervised extensions
X Zhang, Y Yu, M White, R Huang, D Schuurmans
Twenty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2011
392011
Structured best arm identification with fixed confidence
R Huang, MM Ajallooeian, C Szepesvári, M Müller
International Conference on Algorithmic Learning Theory, 593-616, 2017
292017
Following the leader and fast rates in linear prediction: Curved constraint sets and other regularities
R Huang, T Lattimore, A György, C Szepesvári
Advances in Neural Information Processing Systems 29, 4970-4978, 2016
252016
On principled entropy exploration in policy optimization
J Mei, C Xiao, R Huang, D Schuurmans, M Müller
Proceedings of the 28th International Joint Conference on Artificial …, 2019
212019
Maximum entropy monte-carlo planning
C Xiao, R Huang, J Mei, D Schuurmans, M Müller
Advances in Neural Information Processing Systems, 9520-9528, 2019
212019
Few-Shot Self Reminder to Overcome Catastrophic Forgetting
J Wen, Y Cao, R Huang
arXiv preprint arXiv:1812.00543, 2018
202018
Adversarial robustness of pruned neural networks
L Wang, GW Ding, R Huang, Y Cao, YC Lui
202018
Improving GAN training via binarized representation entropy (BRE) regularization
Y Cao, GW Ding, KYC Lui, R Huang
arXiv preprint arXiv:1805.03644, 2018
192018
Anchored Speech Detection.
R Maas, SHK Parthasarathi, B King, R Huang, B Hoffmeister
INTERSPEECH 16, 2963-2967, 2016
192016
Following the leader and fast rates in online linear prediction: curved constraint sets and other regularities
R Huang, T Lattimore, A György, C Szepesvári
The Journal of Machine Learning Research 18 (1), 5325-5355, 2017
182017
Robust pruned neural networks via adversarial training
L Wang, W Ding, R Huang, CAO Yanshuai, YC Lui
US Patent App. 16/270,373, 2019
112019
CDT: Cascading Decision Trees for Explainable Reinforcement Learning
Z Ding, P Hernandez-Leal, GW Ding, C Li, R Huang
arXiv preprint arXiv:2011.07553, 2020
102020
Learning with a strong adversary. 2015
R Huang, B Xu, D Schuurmans, C Szepesvári
Preprint arXiv 1511, 0
8
System and method for improved neural network training
CAO Yanshuai, YC Lui, W Ding, R Huang
US Patent App. 16/172,451, 2019
72019
A finite-sample generalization bound for semiparametric regression: Partially linear models
R Huang, C Szepesvári
Artificial Intelligence and Statistics, 402-410, 2014
62014
System and method for max-margin adversarial training
W Ding, Y Sharma, YC Lui, R Huang
US Patent App. 16/664,139, 2020
52020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20