Παρακολούθηση
Robert Dyer
Robert Dyer
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unl.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Boa: A language and infrastructure for analyzing ultra-large-scale software repositories
R Dyer, HA Nguyen, H Rajan, TN Nguyen
Proceedings of the 2013 International Conference on Software Engineering …, 2013
4962013
Mining billions of AST nodes to study actual and potential usage of Java language features
R Dyer, H Rajan, HA Nguyen, TN Nguyen
Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering …, 2014
1532014
Boa: Ultra-large-scale software repository and source-code mining
R Dyer, HA Nguyen, H Rajan, TN Nguyen
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 25 (1), 7, 2015
1212015
Mining preconditions of APIs in large-scale code corpus
HA Nguyen, R Dyer, TN Nguyen, H Rajan
Proceedings of the 22nd ACM SIGSOFT International Symposium on Foundations …, 2014
962014
Nu: a dynamic aspect-oriented intermediate language model and virtual machine for flexible runtime adaptation
R Dyer, H Rajan
Proceedings of the 7th international conference on Aspect-oriented software …, 2008
442008
Language features for software evolution and aspect-oriented interfaces: An exploratory study
R Dyer, H Rajan, Y Cai
Transactions on Aspect-Oriented Software Development X, 148-183, 2013
40*2013
Declarative visitors to ease fine-grained source code mining with full history on billions of AST nodes
R Dyer, H Rajan, TN Nguyen
ACM SIGPLAN Notices 49 (3), 23-32, 2013
382013
Boa website
H Rajan, TN Nguyen, R Dyer, HA Nguyen
192015
Classifying commit messages: A case study in resampling techniques
SH Shekarforoush, R Green, R Dyer
2017 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 1273-1280, 2017
162017
Task fusion: Improving utilization of multi-user clusters
R Dyer
Proceedings of the 2013 companion publication for conference on Systems …, 2013
152013
Supporting dynamic aspect-oriented features
R Dyer, H Rajan
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 20 (2), 7, 2010
152010
Preserving separation of concerns through compilation
H Rajan, R Dyer, Y Hanna, H Narayanappa
142006
Escaping the time pit: Pitfalls and guidelines for using time-based git data
SW Flint, J Chauhan, R Dyer
2021 IEEE/ACM 18th International Conference on Mining Software Repositories …, 2021
122021
Inferring behavioral specifications from large-scale repositories by leveraging collective intelligence
H Rajan, TN Nguyen, GT Leavens, R Dyer
2015 IEEE/ACM 37th IEEE International Conference on Software Engineering 2 …, 2015
112015
Modular reasoning in the presence of event subtyping
M Bagherzadeh, R Dyer, RD Fernando, J Sánchez, H Rajan
Proceedings of the 14th International Conference on Modularity, 117-132, 2015
112015
Boa: An enabling language and infrastructure for ultra-large-scale msr studies
R Dyer, H Nguyen, H Rajan, T Nguyen
The Art and Science of Analyzing Software Data, 593-621, 2015
102015
Bringing ultra-large-scale software repository mining to the masses with Boa
R Dyer
102013
Event type polymorphism
RD Fernando, R Dyer, H Rajan
Proceedings of the eleventh workshop on Foundations of Aspect-Oriented …, 2012
102012
Boa views: Easy modularization and sharing of msr analyses
CS Hung, R Dyer
Proceedings of the 17th international conference on mining software …, 2020
82020
An exploratory study on the predominant programming paradigms in Python code
R Dyer, J Chauhan
Proceedings of the 30th ACM Joint European Software Engineering Conference …, 2022
72022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20