Παρακολούθηση
Leopoldo García Franquelo
Leopoldo García Franquelo
Professor Dept. of Electronics Engineering, Universidad de Sevilla (University of Seville), Spain
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα us.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Power-electronic systems for the grid integration of renewable energy sources: A survey
JM Carrasco, LG Franquelo, JT Bialasiewicz, E Galván, ...
IEEE Transactions on industrial electronics 53 (4), 1002-1016, 2006
52952006
Recent advances and industrial applications of multilevel converters
S Kouro, M Malinowski, K Gopakumar, J Pou, LG Franquelo, B Wu, ...
IEEE Transactions on industrial electronics 57 (8), 2553-2580, 2010
44582010
The age of multilevel converters arrives
LG Franquelo, J Rodriguez, JI Leon, S Kouro, R Portillo, MAM Prats
IEEE industrial electronics magazine 2 (2), 28-39, 2008
25982008
Energy storage systems for transport and grid applications
S Vazquez, SM Lukic, E Galvan, LG Franquelo, JM Carrasco
IEEE Transactions on industrial electronics 57 (12), 3881-3895, 2010
17352010
Model predictive control for power converters and drives: Advances and trends
S Vazquez, J Rodriguez, M Rivera, LG Franquelo, M Norambuena
IEEE Transactions on Industrial Electronics 64 (2), 935-947, 2016
16952016
Multilevel converters: An enabling technology for high-power applications
J Rodriguez, LG Franquelo, S Kouro, JI Leon, RC Portillo, MAM Prats, ...
Proceedings of the IEEE 97 (11), 1786-1817, 2009
14872009
Grid-connected photovoltaic systems: An overview of recent research and emerging PV converter technology
S Kouro, JI Leon, D Vinnikov, LG Franquelo
IEEE Industrial Electronics Magazine 9 (1), 47-61, 2015
13012015
Model predictive control: A review of its applications in power electronics
S Vazquez, JI Leon, LG Franquelo, J Rodriguez, HA Young, A Marquez, ...
IEEE industrial electronics magazine 8 (1), 16-31, 2014
12022014
Model Predictive Control of an Inverter With Output Filter for UPS Applications
P Cortés, G Ortiz, JI Yuz, J Rodríguez, S Vazquez, LG Franquelo
IEEE Transactions on industrial electronics 56 (6), 1875-1883, 2009
7962009
Guidelines for weighting factors design in model predictive control of power converters and drives
P Cortés, S Kouro, B La Rocca, R Vargas, J Rodríguez, JI León, ...
2009 IEEE International Conference on Industrial Technology, 1-7, 2009
7802009
Grid-connected photovoltaic generation plants: Components and operation
E Romero-Cadaval, G Spagnuolo, LG Franquelo, CA Ramos-Paja, ...
IEEE Industrial Electronics Magazine 7 (3), 6-20, 2013
5552013
Extended state observer-based sliding-mode control for three-phase power converters
J Liu, S Vazquez, L Wu, A Marquez, H Gao, LG Franquelo
IEEE Transactions on Industrial Electronics 64 (1), 22-31, 2016
5022016
The Essential Role and the Continuous Evolution of Modulation Techniques for Voltage Source Inverters in Past, Present and Future Power Electronics
J Leon, S Kouro, L Franquelo, J Rodriguez, B Wu
IEEE Transactions on Industrial Electronics 63 (5), 2688-2701, 2015
4712015
Multilevel converters: Control and modulation techniques for their operation and industrial applications
JI Leon, S Vazquez, LG Franquelo
Proceedings of the IEEE 105 (11), 2066-2081, 2017
4282017
Predictive Optimal Switching Sequence Direct Power Control for Grid Connected Power Converters
S Vazquez, A Marquez, R Aguilera, D Quevedo, JI Leon, LG Franquelo
Transactions on Industrial Electronics, 2014
3732014
A flexible selective harmonic mitigation technique to meet grid codes in three-level PWM converters
LG Franquelo, J Nápoles, RCP Guisado, JI León, MA Aguirre
IEEE Transactions on Industrial Electronics 54 (6), 3022-3029, 2007
3112007
The industrial electronics handbook
JD Irwin
CRC press, 1997
3001997
High-performance motor drives
MP Kazmierkowski, LG Franquelo, J Rodriguez, MA Perez, JI Leon
IEEE Industrial Electronics Magazine 5 (3), 6-26, 2011
2992011
Modeling strategy for back-to-back three-level converters applied to high-power wind turbines
RC Portillo, MM Prats, JI Leon, JA Sanchez, JM Carrasco, E Galvan, ...
IEEE Transactions on industrial electronics 53 (5), 1483-1491, 2006
2962006
Selective harmonic mitigation technique for high-power converters
J Napoles, JI Leon, R Portillo, LG Franquelo, MA Aguirre
IEEE Transactions on Industrial electronics 57 (7), 2315-2323, 2009
2872009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20