Παρακολούθηση
Stephane Etienne
Stephane Etienne
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polymtl.ca
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Perspective on the geometric conservation law and finite element methods for ALE simulations of incompressible flow
S Étienne, A Garon, D Pelletier
Journal of Computational Physics 228 (7), 2313-2333, 2009
1132009
Galloping of square cylinders in cross-flow at low Reynolds numbers
A Joly, S Etienne, D Pelletier
Journal of Fluids and Structures 28, 232-243, 2012
822012
Vortex-induced vibrations of risers: theoretical, numerical and experimental investigation
C Le Cunff, F Biolley, E Fontaine, S Etienne, ML Facchinetti
Oil & Gas Science and Technology 57 (1), 59-69, 2002
672002
A general approach to sensitivity analysis of fluid–structure interactions
S Etienne, D Pelletier
Journal of fluids and structures 21 (2), 169-186, 2005
492005
Flow-induced vibrations of in-line cylinder arrangements at low Reynolds numbers
KR Yu, S Étienne, YM Scolan, A Hay, E Fontaine, D Pelletier
Journal of Fluids and Structures 60, 37-61, 2016
452016
A numerical method for the determination of flow-induced damping in hydroelectric turbines
JP Gauthier, AM Giroux, S Etienne, FP Gosselin
Journal of Fluids and Structures 69, 341-354, 2017
412017
The low Reynolds number limit of vortex-induced vibrations
S Étienne, D Pelletier
Journal of fluids and structures 31, 18-29, 2012
372012
Code verification and the method of manufactured solutions for fluid-structure interaction problems
D Tremblay, S Etienne, D Pelletier
36th AIAA Fluid Dynamics Conference and Exhibit, 3218, 2006
372006
hp-Adaptive time integration based on the BDF for viscous flows
A Hay, S Etienne, D Pelletier, A Garon
Journal of Computational Physics 291, 151-176, 2015
332015
A continuous sensitivity equation method for time‐dependent incompressible laminar flows
H Hristova, S Etienne, D Pelletier, J Borggaard
International Journal for numerical methods in fluids 50 (7), 817-844, 2006
332006
High-order temporal accuracy for 3D finite-element ALE flow simulations
A Hay, KR Yu, S Etienne, A Garon, D Pelletier
Computers & Fluids 100, 204-217, 2014
312014
Two-phase damping for internal flow: Physical mechanism and effect of excitation parameters
C Charreton, C Béguin, A Ross, S Etienne, MJ Pettigrew
Journal of Fluids and Structures 56, 56-74, 2015
242015
Some manufactured solutions for verification of fluid-structure interaction codes
S Étienne, A Garon, D Pelletier
Computers & structures 106, 56-67, 2012
232012
Application of a sensitivity equation method to turbulent flows with heat transfer
E Colin, S Etienne, D Pelletier, J Borggaard
International journal of thermal sciences 44 (11), 1024-1038, 2005
232005
A monolithic formulation for steady-state fluid-structure interaction problems
S Etienne, D Pelletier, A Garon
34th AIAA Fluid Dynamics Conference and Exhibit, 2239, 2004
212004
Experimental study on the flow around two tandem cylinders with unequal diameters
Y Gao, S Etienne, X Wang, SK Tan
Journal of Ocean University of China 13 (5), 761-770, 2014
202014
VIV of two cylinders in tandem arrangement: analytical and numerical modeling
ML Facchinetti, E De Langre, E Fontaine, PA Bonnet, F Biolley, S Etienne
The Twelfth International Offshore and Polar Engineering Conference, 2002
202002
Moderator flow simulation around calandria tubes of CANDU-6 nuclear reactors
A Teyssedou, R Necciari, M Reggio, F Mehdi Zadeh, S Étienne
Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics 8 (1), 178-192, 2014
192014
Sensitivity analysis of unsteady fluid-structure interaction problems
S Etienne, A Hay, A Garon, D Pelletier
45th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, 332, 2007
192007
A second-order sensitivity equation method for laminar flow
JN Mahieu, S Etienne, D Pelletier, J Borggaard
International Journal of Computational Fluid Dynamics 19 (2), 143-157, 2005
192005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20