Παρακολούθηση
Evgeny Kharlamov
Evgeny Kharlamov
Bosch Center for Artificial Intelligence
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα de.bosch.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Graph random neural networks for semi-supervised learning on graphs
W Feng, J Zhang, Y Dong, Y Han, H Luan, Q Xu, Q Yang, E Kharlamov, ...
Advances in neural information processing systems 33, 22092-22103, 2020
2202020
Faceted search over RDF-based knowledge graphs
M Arenas, BC Grau, E Kharlamov, Š Marciuška, D Zheleznyakov
Journal of Web Semantics 37, 55-74, 2016
1442016
BootOX: Practical Mapping of RDBs to OWL 2
E Jiménez-Ruiz, E Kharlamov, D Zheleznyakov, I Horrocks, C Pinkel, ...
The Semantic Web-ISWC 2015: 14th International Semantic Web Conference …, 2015
1352015
Ontology based data access in Statoil
E Kharlamov, D Hovland, MG Skjæveland, D Bilidas, E Jiménez-Ruiz, ...
Journal of Web Semantics 44, 3-36, 2017
1342017
Evolution of DL-Lite knowledge bases
D Calvanese, E Kharlamov, W Nutt, D Zheleznyakov
Proc. of the 9th Int. Semantic Web Conf.(ISWC) 6496, 112-128, 2010
1332010
How semantic technologies can enhance data access at siemens energy
E Kharlamov, N Solomakhina, ÖL Özçep, D Zheleznyakov, T Hubauer, ...
The Semantic Web–ISWC 2014: 13th International Semantic Web Conference, Riva …, 2014
1202014
OptiqueVQS: A visual query system over ontologies for industry
A Soylu, E Kharlamov, D Zheleznyakov, E Jimenez-Ruiz, M Giese, ...
Semantic Web 9 (5), 627-660, 2018
1042018
Semantic access to streaming and static data at Siemens
E Kharlamov, T Mailis, G Mehdi, C Neuenstadt, Ö Özçep, M Roshchin, ...
Journal of Web Semantics 44, 54-74, 2017
1042017
Rule learning from knowledge graphs guided by embedding models
VT Ho, D Stepanova, MH Gad-Elrab, E Kharlamov, G Weikum
The Semantic Web–ISWC 2018: 17th International Semantic Web Conference …, 2018
962018
Optique: Towards OBDA systems for industry
E Kharlamov, E Jiménez-Ruiz, D Zheleznyakov, D Bilidas, M Giese, ...
The Semantic Web: ESWC 2013 Satellite Events: ESWC 2013 Satellite Events …, 2013
942013
Ontology based access to exploration data at Statoil
E Kharlamov, D Hovland, E Jiménez-Ruiz, D Lanti, H Lie, C Pinkel, ...
The Semantic Web-ISWC 2015: 14th International Semantic Web Conference …, 2015
862015
OptiqueVQS: towards an ontology-based visual query system for big data
A Soylu, M Giese, E Jimenez-Ruiz, E Kharlamov, D Zheleznyakov, ...
Proceedings of the Fifth International Conference on Management of Emergent …, 2013
792013
Capturing industrial information models with ontologies and constraints
E Kharlamov, BC Grau, E Jiménez-Ruiz, S Lamparter, G Mehdi, ...
The Semantic Web–ISWC 2016: 15th International Semantic Web Conference, Kobe …, 2016
772016
Ontology-based integration of streaming and static relational data with optique
E Kharlamov, S Brandt, E Jimenez-Ruiz, Y Kotidis, S Lamparter, T Mailis, ...
Proceedings of the 2016 International Conference on Management of Data, 2109 …, 2016
712016
Faceted search over ontology-enhanced RDF data
M Arenas, B Cuenca Grau, E Kharlamov, S Marciuska, D Zheleznyakov
Proceedings of the 23rd ACM international conference on conference on …, 2014
702014
Using semantic technology to tame the data variety challenge
I Horrocks, M Giese, E Kharlamov, A Waaler
IEEE Internet Computing 20 (6), 62-66, 2016
662016
Ontology-based end-user visual query formulation: Why, what, who, how, and which?
A Soylu, M Giese, E Jimenez-Ruiz, E Kharlamov, D Zheleznyakov, ...
Universal Access in the Information Society 16, 435-467, 2017
652017
Aggregate queries over ontologies
D Calvanese, E Kharlamov, W Nutt, C Thorne
Proceedings of the 2nd international workshop on Ontologies and information …, 2008
642008
SemFacet: semantic faceted search over yago
M Arenas, B Cuenca Grau, E Kharlamov, S Marciuska, D Zheleznyakov, ...
Proceedings of the 23rd International Conference on World Wide Web, 123-126, 2014
632014
Aggregate queries for discrete and continuous probabilistic XML
S Abiteboul, THH Chan, E Kharlamov, W Nutt, P Senellart
Proceedings of the 13th international conference on database theory, 50-61, 2010
622010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20