Παρακολούθηση
Nebojša Kuduz
Nebojša Kuduz
HTEC Group
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα htecgroup.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
IDEF standardi u modelovanju telekomunikacionih poslovnih procesa
M Travar, N Kuduz, M Stojanović
13th International Symposium INFOTEH-JAHORINA 13 (Jahorina), 712-717, 2014
22014
Implementation of SCORM standards in e-Learning
N Kuduz, B Krstajić
ETRAN, Serbia, 2006
22006
Building a Multitenant Data Hub System using Elastic Stack and Kafka for Uniform Data Representation
N Kuduz, S Salapura
2020 19th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), 1-6, 2020
12020
Modelovanje sistema za upravljanje tokovima poruka primjenom Apache Kafka
N Kuduz, O Ćalić
18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, 196-201, 2019
1*2019
IT kao ključna komponenta savremene organizacione strukture preduzeća
N Kuduz, M Travar
INFOTEH-JAHORINA 12, 557-561, 2013
1*2013
Kreiranje SCORM kompatibilnog kursa i njegova implementacija
N Kuduz, B Krstajić
Telekomunikacioni forum TELFOR, 2006
12006
Nadzor nivoa vodostaja rijeka upotrebom IoT
S Salapura, N Kuduz
International Conference On Social And Technological Development, STED, 5, 2019
2019
Application Of Elk Stack For Analysys And Visualization Of Events From The Iot Network
N Kuduz, S Salapura
9th International Conference On Social And Technological Development, STED …, 2019
2019
Modelovanje HR modul-a u telekomunikacionim kompanijama
M Travar, N Kuduz
16th International Symposium INFOTEH-JAHORINA 16 (Jahorina), 470-476, 2017
2017
Implementacija OPENSTACK u multitenant mrežnom okruženju
N Kuduz
15th International Symposium INFOTEH-JAHORINA 15, 369-374, 2016
2016
Primjena IDEF1X metoda i jezika za modelovanje iz oblasti sistema i softverskog inženjerstva u Tehničkom centru (TC) CoSIM systems
M Travar, D Mitrašinović, N Kuduz
INFOTEH-JAHORINA, 2015
2015
Automatizacija, interoperabilnost i problemi standardizacije u CLOUD virtuelnim sistemima
N Kuduz
INFOTEH-JAHORINA, 2014
2014
IT KAO KLJUČNA KOMPONENTA SAVREMENE ORGANIZACIONE STRUKTURE PREDUZEĆA
MS Trivanović, M Travar, N Kuduz
2014
VDI CLOUD SOLUTIONS
N Kuduz
First consulting on software engineering Cloud infrastructure and solutions …, 2013
2013
SERVICE MODEL CHARACTERISTICS IN PUBLIC CLOUD
N Kuduz
First consulting on software engineering Cloud infrastructure and solutions …, 2013
2013
EKSTRAKCIJA PARAMETARA KOMPAKTNOG MODELA IGBT-a
N Kuduz, V Vujičić
52nd ETRAN Conference 3, 5, 2008
2008
WEB ORJENTISANO RJEŠENJE ZA UPRAVLJENJE I ADMINISTRACIJU ODREĐENIH KORISNIČKIH ZAHTIJEVA U TELEKOMU SRPSKE WEB ORIENTED SOLUTION FOR CONTROL AND ADMINISTRATION OF USER'S …
N Kuduz, D Bašić, M Knežević, S Bogdanović
INFOTEH-JAHORINA 7, 577-580, 2008
2008
TRANSFORMATION OF EDUCATIONALCONTENTS INTO A STRUCTURAL CONTENT ACCORDING TO SCORM REFERENCE MODEL
N Kuduz, B Krstajić
15th Telecommunication Forum TELFOR, 41-43, 2007
2007
IMPLEMENTACIJA SCORM STANDARDA U ELEKTRONSKOM UČENJU
N Kuduz, B Krstajić
50th ETRAN Conference 3, 2006
2006
APLIKACIJA ZA UNAPREĐENJE INTERAKCIJE RAZLIČITIH SLUŽBI U RADU SA JAVNOM TELEFONSKOM CENTRALOM
N Kuduz, D Bašić
Proc. 49th ETRAN Conference 3, 2005
2005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20