Παρακολούθηση
Athanassios Jimoyiannis
Athanassios Jimoyiannis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uop.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Computer simulations in physics teaching and learning: a case study on students' understanding of trajectory motion
A Jimoyiannis, V Komis
Computers & Education 36 (2), 183-204, 2001
6672001
Examining teachers’ beliefs about ICT in education: Implications of a teacher preparation programme
A Jimoyiannis, V Komis
Teacher Development 11 (2), 149-173, 2007
6022007
Designing and implementing an integrated technological pedagogical science knowledge framework for science teachers professional development
A Jimoyiannis
Computers & Education 55 (3), 1259-1269, 2010
5762010
Preparing teachers to integrate Web 2.0 in school practice: Toward a framework for Pedagogy 2.0
A Jimoyiannis, P Tsiotakis, D Roussinos, A Siorenta
Australasian Journal of Educational Technology 29 (2), 2013
2082013
Critical factors towards analysing teachers' presence in on-line learning communities
P Tsiotakis, A Jimoyiannis
The Internet and Higher Education 28, 45-58, 2016
1422016
Towards an analysis framework for investigating students' engagement and learning in educational blogs
A Jimoyiannis, S Angelaina
Journal of Computer Assisted Learning 28 (3), 222-234, 2012
1052012
Developing a technological pedagogical content knowledge framework for science education: Implications of a teacher trainers’ preparation program
A Jimoyiannis
Proceedings of Informing Science & IT Education Conference (InSITE) 597, 607, 2010
832010
Exploring adult digital literacy using learners' and educators' perceptions and experiences: The case of the second chance schools in Greece
A Jimoyiannis, M Gravani
Journal of Educational Technology & Society 14 (1), 217-227, 2011
762011
Factors determining teachers’ beliefs and perceptions of ICT in education
A Jimoyiannis
Encyclopedia of Information Communication Technology, 321-334, 2008
692008
Examining primary education teachers’ perceptions of TPACK and the related educational context factors
D Roussinos, A Jimoyiannis
Journal of Research on Technology in Education 51 (4), 377-397, 2019
672019
Using SOLO taxonomy to explore students’ mental models of the programming variable and the assignment statement
A Jimoyiannis
Themes in Science and Technology Education 4 (2), 53-74, 2011
632011
Exploring secondary education teachers’ attitudes and beliefs towards ICT adoption in education
A Jimoyiannis, V Komis
Themes in Education 7 (2), 181-204, 2006
612006
Physics instruction in secondary schools: An investigation of teachers’ beliefs towards physics laboratory and ICT
A Siorenta, A Jimoyiannis
Research in Science & Technological Education 26 (2), 185-202, 2008
552008
Investigating Greek students' ideas about forces and motion
A Jimoyiannis, V Komis
Research in Science Education 33, 375-392, 2003
542003
MOOCS for teacher professional development: exploring teachers’ perceptions and achievements
N Koukis, A Jimoyiannis
Interactive Technology and Smart Education, 2019
532019
Analysing students’ engagement and learning presence in an educational blog community
S Angelaina, A Jimoyiannis
Educational Media International 49 (3), 183-200, 2012
512012
Educational blogging: Developing and investigating a students’ community of inquiry
S Angelaina, A Jimoyiannis
Research on e-Learning and ICT in Education, 169-182, 2011
442011
The Identification of Key Issues in the Development of Sustainable e-Learning and Virtual Campus Initiatives.
M Stansfield, T Connolly, A Cartelli, A Jimoyiannis, H Magalhães, ...
Electronic Journal of e-Learning 7 (2), 155-164, 2009
432009
Towards the development of a new model for best practice and knowledge construction in virtual campuses
A Cartelli, M Stansfield, T Connolly, A Jimoyiannis, H Magalhães, ...
Journal of Information Technology Education: Research 7 (1), 121-134, 2008
432008
Teachers' Decisions to Use ICT in Classroom Practice: An Investigation Based on Decomposed Theory of Planned Behavior
K Atsoglou, A Jimoyiannis
International Journal of Digital Literacy and Digital Competence 3 (2), 20-37, 2012
402012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20