Παρακολούθηση
Jacques Penders
Jacques Penders
Professor Artificial Intelligence and robotics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα shu.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A robot swarm assisting a human fire-fighter
J Penders, L Alboul, U Witkowski, A Naghsh, J Saez-Pons, ...
Advanced Robotics 25 (1-2), 93-117, 2011
1382011
Ad-hoc network communication infrastructure for multi-robot systems in disaster scenarios
U Witkowski, MAM El Habbal, S Herbrechtsmeier, A Tanoto, J Penders, ...
Proceedings of IARP/EURON workshop on robotics for risky interventions and …, 2008
612008
Multi‐robot team formation control in the GUARDIANS project
J Saez‐Pons, L Alboul, J Penders, L Nomdedeu
Industrial Robot: An International Journal, 2010
422010
Mixed human-robot team navigation in the GUARDIANS project
L Alboul, J Saez-Pons, J Penders
2008 IEEE International Workshop on Safety, Security and Rescue Robotics, 95-101, 2008
342008
An experiment on squad navigation of human and robots
L Nomdedeu, J Sales, E Cervera, J Alemany, R Sebastia, J Penders, ...
2008 10th International Conference on Control, Automation, Robotics and …, 2008
282008
Visualization methods for understanding the dynamic electroadhesion phenomenon
T Bamber, J Guo, J Singh, M Bigharaz, J Petzing, PA Bingham, L Justham, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 50 (20), 205304, 2017
232017
Salient feature of haptic-based guidance of people in low visibility environments using hard reins
A Ranasinghe, N Sornkarn, P Dasgupta, K Althoefer, J Penders, ...
IEEE Transactions on cybernetics 46 (2), 568-579, 2015
232015
Guardians robot swarm exploration and firefighter assistance
A Marjovi, L Marques, J Penders
Workshop on NRS in IEEE/RSJ international conference on Intelligent Robots …, 2009
212009
Guardians: a swarm of autonomous robots for emergencies
J Penders, E Cervera, U Witkowski, L Marques, J Gancet, P Bureau, ...
Proceedings of the 20th International Joint Conference on Artificial …, 2007
182007
Following a robot using a haptic interface without visual feedback
A Ghosh, L Alboul, J Penders, PE Jones, H Reed
152014
Robot swarming applications
J Penders
Maastricht ICT Competence Center, 2007
152007
The interaction of congenial autonomous robots
J Penders, L Alboul, PJ Braspenning
Proceedings of the 11th European Conference on Artificial Intelligence, 694-698, 1994
151994
Mobile ad-hoc communication in highly dynamic environment optimized with respect to robustness, size and power efficiency
U Witkowski
Proc. Rise09, Brussels, 2009
142009
Self-optimizing human-robot systems for search and rescue in disaster scenarios
U Witkowski, S Herbrechtsmeier, M El-Habbal, L Alboul, J Penders
Proceedings of the 7th International Heinz Nixdorf Symposium, 315-330, 2008
142008
Privacy in (mobile) telecommunications services
J Penders
Ethics and Information Technology 6 (4), 247-260, 2004
142004
A textbook
JH Gross
Mass Espectrometry, 2004
14*2004
Challenges of the multi-robot team in the guardians project
L Alboul, J Saez-Pons, J Penders, L Nomdedeu
International Conference on Intelligent Robotics and Applications, 112-125, 2009
122009
Experiments in cooperative human multi-robot navigation
J Saez-Pons, L Alboul, J Penders
2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1-4, 2011
112011
An approach to multi-robot site exploration based on principles of self-organisation
L Alboul, HS Abdul-Rahman, PS Haynes, J Penders, J Tharin
International Conference on Intelligent Robotics and Applications, 717-729, 2010
112010
The use of calixarene thin films in the sensor array for VOCs detection and olfactory navigation
AF Holloway, A Nabok, A Hashim, J Penders
Sens. Transducers 113 (2), 71-81, 2010
112010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20