Παρακολούθηση
Athanassios C. Tsikliras
Athanassios C. Tsikliras
Associate Professor, School of Biology, Aristotle University of
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Editorial note on weight–length relations of fishes
R Froese, AC Tsikliras, KI Stergiou
Acta Ichthyologica et Piscatoria 41 (4), 261-263, 2011
4792011
Length–weight relationships of fishes from three northern Aegean estuarine systems (Greece)
ET Koutrakis, AC Tsikliras
Journal of Applied Ichthyology 19 (4), 258-260, 2003
3732003
Spawning period of Mediterranean marine fishes
AC Tsikliras, E Antonopoulou, KI Stergiou
Reviews in Fish Biology and Fisheries 20 (4), 499-538, 2010
1662010
The Mediterranean and Black Sea fisheries at risk from overexploitation
AC Tsikliras, A Dinouli, VZ Tsiros, E Tsalkou
PloS one 10 (3), e0121188, 2015
1312015
Status and rebuilding of European fisheries
R Froese, H Winker, G Coro, N Demirel, AC Tsikliras, D Dimarchopoulou, ...
Marine Policy 93, 159-170, 2018
1232018
Reprint of “Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) modulates dynamics of small pelagic fishes and ecosystem regime shifts in the eastern North and Central Atlantic”
J Alheit, P Licandro, S Coombs, A Garcia, A Giráldez, MTG Santamaría, ...
Journal of Marine Systems 133, 88-102, 2014
1162014
A new approach for estimating stock status from length frequency data
R Froese, H Winker, G Coro, N Demirel, AC Tsikliras, D Dimarchopoulou, ...
ICES Journal of Marine Science 75 (6), 2004-2015, 2018
1112018
Assessment and management of data-poor fisheries
GM Pilling, P Apostolaki, P Failler, C Floros, PA Large, B Morales-Nin, ...
Advances in fisheries science 50, 280-305, 2009
1072009
A critique of the balanced harvesting approach to fishing
R Froese, C Walters, D Pauly, H Winker, OLF Weyl, N Demirel, ...
ICES Journal of Marine Science 73 (6), 1640-1650, 2016
982016
Reproductive biology of round sardinella (Sardinella aurita) in north-eastern Mediterranean
AC Tsikliras, E Antonopoulou
Scientia Marina 70 (2), 281-290, 2006
902006
Temporal variability of the ichthyofauna in a Northern Aegean coastal lagoon (Greece). Influence of environmental factors
ET Koutrakis, AC Tsikliras, AI Sinis
Hydrobiologia 543 (1), 245-257, 2005
792005
Size at maturity of Mediterranean marine fishes
AC Tsikliras, KI Stergiou
Reviews in Fish Biology and Fisheries 24 (1), 219-268, 2014
692014
Temporal patterns of larval fish distribution and abundance in a coastal area of northern Greece
ET Koutrakis, AA Kallianiotis, AC Tsikliras
Scientia Marina 68 (4), 585-595, 2004
602004
Fishing down, fishing through and fishing up: fundamental process versus technical details
KI Stergiou, AC Tsikliras
Marine Ecology Progress Series 441, 295-301, 2011
572011
Climate-related geographic shift and sudden population increase of a small pelagic fish (Sardinella aurita) in the eastern Mediterranean Sea
AC Tsikliras
Marine Biology Research 4 (6), 477-481, 2008
572008
Life history characteristics of an invasive cyprinid fish (Carassius gibelio) in Chimaditis Lake (northern Greece)
ID Leonardos, AC Tsikliras, V Eleftheriou, Y Cladas, I Kagalou, ...
Journal of Applied Ichthyology 24 (2), 213-217, 2008
572008
Feeding habits and trophic level of round sardinella (Sardinella aurita) in the northeastern Mediterranean (Aegean Sea, Greece)
AC Tsikliras, M Torre, KI Stergiou
Journal of Biological Research 3, 67-75, 2005
522005
Trends in productivity and biomass yields in the Mediterranean Sea large marine ecosystem during climate change
KI Stergiou, S Somarakis, G Triantafyllou, KP Tsiaras, M Giannoulaki, ...
Environmental Development 17, 57-74, 2016
472016
Farming up Mediterranean food webs
KI Stergiou, AC Tsikliras, D Pauly
Conservation Biology 23 (1), 230-232, 2009
442009
Spatial and temporal variability in Hellenic marine fisheries landings
KI Stergiou, DK Moutopoulos, AC Tsikliras
State of Hellenic fisheries, 141-150, 2007
442007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20