Παρακολούθηση
Athanassios C. Tsikliras
Athanassios C. Tsikliras
Professor, School of Biology, Aristotle University of
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Editorial note on weight–length relations of fishes
R Froese, AC Tsikliras, KI Stergiou
Acta Ichthyologica et Piscatoria 41 (4), 261-263, 2011
5572011
Length–weight relationships of fishes from three northern Aegean estuarine systems (Greece)
ET Koutrakis, AC Tsikliras
Journal of Applied Ichthyology 19 (4), 258-260, 2003
4172003
Spawning period of Mediterranean marine fishes
AC Tsikliras, E Antonopoulou, KI Stergiou
Reviews in Fish Biology and Fisheries 20, 499-538, 2010
1822010
A new approach for estimating stock status from length frequency data
R Froese, H Winker, G Coro, N Demirel, AC Tsikliras, D Dimarchopoulou, ...
ICES Journal of Marine Science 75 (6), 2004-2015, 2018
1762018
Status and rebuilding of European fisheries
R Froese, H Winker, G Coro, N Demirel, AC Tsikliras, D Dimarchopoulou, ...
Marine Policy 93, 159-170, 2018
1732018
The Mediterranean and Black Sea fisheries at risk from overexploitation
AC Tsikliras, A Dinouli, VZ Tsiros, E Tsalkou
PloS one 10 (3), e0121188, 2015
1502015
Reprint of “Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) modulates dynamics of small pelagic fishes and ecosystem regime shifts in the eastern North and Central Atlantic”
J Alheit, P Licandro, S Coombs, A Garcia, A Giráldez, MTG Santamaría, ...
Journal of Marine Systems 133, 88-102, 2014
1342014
Assessment and management of data-poor fisheries
GM Pilling, P Apostolaki, P Failler, C Floros, PA Large, B Morales-Nin, ...
Advances in fisheries science 50, 280-305, 2009
1192009
A critique of the balanced harvesting approach to fishing
R Froese, C Walters, D Pauly, H Winker, OLF Weyl, N Demirel, ...
ICES Journal of Marine Science 73 (6), 1640-1650, 2016
1082016
Reproductive biology of round sardinella (Sardinella aurita) in north-eastern Mediterranean
AC Tsikliras, E Antonopoulou
Scientia Marina 70 (2), 281-290, 2006
1002006
Temporal variability of the ichthyofauna in a Northern Aegean coastal lagoon (Greece). Influence of environmental factors
ET Koutrakis, AC Tsikliras, AI Sinis
Hydrobiologia 543, 245-257, 2005
852005
Size at maturity of Mediterranean marine fishes
AC Tsikliras, KI Stergiou
Reviews in fish biology and fisheries 24, 219-268, 2014
822014
Temporal patterns of larval fish distribution and abundance in a coastal area of northern Greece
ET Koutrakis, AA Kallianiotis, AC Tsikliras
Scientia Marina 68 (4), 585-595, 2004
632004
Climate-related geographic shift and sudden population increase of a small pelagic fish (Sardinella aurita) in the eastern Mediterranean Sea
AC Tsikliras
Marine Biology Research 4 (6), 477-481, 2008
622008
Fishing down, fishing through and fishing up: fundamental process versus technical details
KI Stergiou, AC Tsikliras
Marine Ecology Progress Series 441, 295-301, 2011
602011
Life history characteristics of an invasive cyprinid fish (Carassius gibelio) in Chimaditis Lake (northern Greece)
ID Leonardos, AC Tsikliras, V Eleftheriou, Y Cladas, I Kagalou, ...
Journal of Applied Ichthyology 24 (2), 213-217, 2008
602008
Trends in productivity and biomass yields in the Mediterranean Sea large marine ecosystem during climate change
KI Stergiou, S Somarakis, G Triantafyllou, KP Tsiaras, M Giannoulaki, ...
Environmental Development 17, 57-74, 2016
592016
Feeding habits and trophic level of round sardinella (Sardinella aurita) in the northeastern Mediterranean (Aegean Sea, Greece)
AC Tsikliras, M Torre, KI Stergiou
Journal of Biological Research 3, 67-75, 2005
572005
Fish market prices drive overfishing of the ‘big ones’
AC Tsikliras, K Polymeros
PeerJ 2, e638, 2014
502014
Estimating stock status from relative abundance and resilience
R Froese, H Winker, G Coro, N Demirel, AC Tsikliras, D Dimarchopoulou, ...
ICES Journal of Marine Science 77 (2), 527-538, 2020
492020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20