Παρακολούθηση
Georgios Paliouras
Georgios Paliouras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iit.demokritos.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An Evaluation of Naive Bayesian Anti-Spam Filtering
I Androutsopoulos, J Koutsias, K Chandrinos, G Paliouras, ...
Workshop on Machine Learning in the New Information Age, 11th European …, 2000
10112000
Spam filtering with naive bayes-which naive bayes?
V Metsis, I Androutsopoulos, G Paliouras
Third conference on email and anti-spam (CEAS), 2006
8692006
Learning to filter spam e-mail: A comparison of a naive bayesian and a memory-based approach
I Androutsopoulos, G Paliouras, V Karkaletsis, G Sakkis, CD Spyropoulos, ...
Workshop “Machine Learning and Textual Information Access”, European …, 2000
6322000
Web usage mining as a tool for personalization: A survey
D Pierrakos, G Paliouras, C Papatheodorou, CD Spyropoulos
User Modeling and User-Adapted Interaction 13 (4), 311-372, 2003
6012003
An overview of the BIOASQ large-scale biomedical semantic indexing and question answering competition
G Tsatsaronis, G Balikas, P Malakasiotis, I Partalas, M Zschunke, ...
BMC bioinformatics 16, 1-28, 2015
5842015
A memory-based approach to anti-spam filtering for mailing lists
G Sakkis, I Androutsopoulos, G Paliouras, V Karkaletsis, CD Spyropoulos, ...
Information Retrieval 6 (1), 49-73, 2003
3462003
Ontology population and enrichment: State of the art
G Petasis, V Karkaletsis, G Paliouras, A Krithara, E Zavitsanos
Knowledge-driven multimedia information extraction and ontology evolution …, 2011
2662011
Stacking classifiers for anti-spam filtering of e-mail
G Sakkis, I Androutsopoulos, G Paliouras, V Karkaletsis, CD Spyropoulos, ...
Arxiv preprint cs/0106040, 2001
2582001
Learning to filter unsolicited commercial e-mail
I Androutsopoulos, G Paliouras, E Michelakis
" DEMOKRITOS", National Center for Scientific Research, 2004
2322004
Lshtc: A benchmark for large-scale text classification
I Partalas, A Kosmopoulos, N Baskiotis, T Artieres, G Paliouras, ...
arXiv preprint arXiv:1503.08581, 2015
2052015
Evaluation measures for hierarchical classification: a unified view and novel approaches
A Kosmopoulos, I Partalas, E Gaussier, G Paliouras, I Androutsopoulos
Data Mining and Knowledge Discovery 29, 820-865, 2015
1922015
An event calculus for event recognition
A Artikis, M Sergot, G Paliouras
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 27 (4), 895-908, 2014
1572014
BioASQ: A Challenge on Large-Scale Biomedical Semantic Indexing and Question Answering
G Tsatsaronis, M Schroeder, G Paliouras, Y Almirantis, I Androutsopoulos, ...
AAAI Fall Symposium on Information Retrieval and Knowledge Discovery in …, 2012
147*2012
Combining Information Extraction Systems Using Voting and Stacked Generalization.
G Sigletos, G Paliouras, CD Spyropoulos, M Hatzopoulos, W Cohen
Journal of Machine Learning Research 6 (11), 2005
1392005
Clustering the users of large web sites into communities
G Paliouras, C Papatheodorou, V Karkaletsis, CD Spyropoulos
Proceedings of the Seventeenth International Conference on Machine Learning …, 2000
1382000
Interactive extreme-scale analytics: towards battling cancer
N Giatrakos, N Katzouris, A Deligiannakis, A Artikis, M Garofalakis, ...
IEEE Technology and Society Magazine 38 (2), 54-61, 2019
123*2019
A probabilistic logic programming event calculus
A Skarlatidis, A Artikis, J Filippou, G Paliouras
Theory and Practice of Logic Programming 15 (2), 213-245, 2015
1072015
Ellogon: A new text engineering platform
G Petasis, V Karkaletsis, G Paliouras, I Androutsopoulos, CD Spyropoulos
Arxiv preprint cs/0205017, 2002
1042002
Using machine learning to maintain rule-based named-entity recognition and classification systems
G Petasis, F Vichot, F Wolinski, G Paliouras, V Karkaletsis, ...
proceedings of the 39th annual meeting of the association for computational …, 2001
1032001
Exploiting learning techniques for the acquisition of user stereotypes and communities
G Paliouras, V Karkaletsis, C Papatheodorou, CD Spyropoulos
COURSES AND LECTURES-INTERNATIONAL CENTRE FOR MECHANICAL SCIENCES, 169-178, 1999
971999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20