Παρακολούθηση
Sheng-Jun Huang
Sheng-Jun Huang
Nanjing University of Aeronautics & Astronautics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lamda.nju.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multi-instance multi-label learning
ZH Zhou, ML Zhang, SJ Huang, YF Li
Artificial Intelligence, 2011
921*2011
Active learning by querying informative and representative examples
SJ Huang, R Jin, ZH Zhou
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2014
661*2014
Recent advances in open set recognition: A survey
C Geng, S Huang, S Chen
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 43 (10), 3614 …, 2020
3692020
Multi-label learning by exploiting label correlations locally
SJ Huang, ZH Zhou
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 26 (1), 949-955, 2012
2922012
Fast multi-instance multi-label learning
SJ Huang, W Gao, ZH Zhou
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2018
1522018
Fast multi-instance multi-label learning
SJ Huang, W Gao, ZH Zhou
AAAI, 2014
152*2014
Genome-wide protein function prediction through multi-instance multi-label learning
JS Wu, SJ Huang, ZH Zhou
IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics 11 (5 …, 2014
972014
Multi-label hypothesis reuse
SJ Huang, Y Yu, ZH Zhou
Proceedings of the 18th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2012
952012
Partial multi-label learning
MK Xie, SJ Huang
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1), 2018
842018
Active query driven by uncertainty and diversity for incremental multi-label learning
SJ Huang, ZH Zhou
2013 IEEE 13th international conference on data mining, 1079-1084, 2013
682013
Multi-label active learning: Query type matters
SJ Huang, S Chen, ZH Zhou
Twenty-Fourth International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2015
632015
Self-paced active learning: Query the right thing at the right time
YP Tang, SJ Huang
Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 33 (01), 5117-5124, 2019
592019
Cost-Effective Active Learning from Diverse Labelers.
SJ Huang, JL Chen, X Mu, ZH Zhou
IJCAI, 1879-1885, 2017
572017
Partial multi-label learning with noisy label identification
MK Xie, SJ Huang
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021
522021
Cost-Effective Training of Deep CNNs with Active Model Adaptation
SJ Huang, JW Zhao, ZY Liu
Proceedings of the 24th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and …, 2018
522018
Comparison of four algorithms to retrieve land surface temperature using Landsat 8 satellite
T Song, Z Duan, J Liu, J Shi, F Yan, S Sheng, J Huang, W Wu
Yaogan Xuebao/Journal of Remote Sensing 19 (3), 451-464, 2015
442015
ALiPy: Active learning in python
YP Tang, GX Li, SJ Huang
arXiv preprint arXiv:1901.03802, 2019
382019
MIML: A framework for learning with ambiguous objects
ZH Zhou, ML Zhang, SJ Huang, YF Li
CORR abs/0808.3231 112, 2008
372008
Active Feature Acquisition with Supervised Matrix Completion
SJ Huang, M Xu, MK Xie, M Sugiyama, G Niu, S Chen
Proceedings of the 24th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and …, 2018
362018
WoCE: A framework for clustering ensemble by exploiting the wisdom of crowds theory
M Yousefnezhad, SJ Huang, D Zhang
IEEE transactions on cybernetics 48 (2), 486-499, 2017
332017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20