Παρακολούθηση
Gautam Biswas
Gautam Biswas
Cornelius Vanderbilt Professor of Engineering; Professor of Computer Science and Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα vanderbilt.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Integrating Computational Thinking with K-12 Science Education Using Agent-based Computation: A Theoretical Framework
P Sengupta, JS Kinnebrew, S Basu, G Biswas, D Clark
Education and Information Technologies 18 (2), 351-380, 2013
7052013
Learning by teaching: A new agent paradigm for educational software
G Biswas, K Leelawong, D Schwartz, N Vye, ...
Applied Artificial Intelligence 19 (3-4), 363-392, 2005
6352005
Designing learning by teaching agents: The Betty's Brain system
K Leelawong, G Biswas
International Journal of Artificial Intelligence in Education 18 (3), 181-208, 2008
4902008
Diagnosis of continuous valued systems in transient operating regions
PJ Mosterman, G Biswas
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and …, 1999
3891999
Bayesian fault detection and diagnosis in dynamic systems
U Lerner, R Parr, D Koller, G Biswas
Aaai/iaai, 531-537, 2000
3562000
Model-based diagnosis of hybrid systems
S Narasimhan, G Biswas
IEEE Transactions on systems, man, and cybernetics-Part A: Systems and …, 2007
3342007
Unsupervised learning with mixed numeric and nominal data
C Li, G Biswas
IEEE Transactions on knowledge and data engineering 14 (4), 673-690, 2002
2832002
A contextualized, differential sequence mining method to derive students' learning behavior patterns.
JS Kinnebrew, KM Loretz, G Biswas
Journal of Educational Data Mining 5 (1), 190-219, 2013
2442013
Measuring self-regulated learning skills through social interactions in a teachable agent environment
G Biswas, H Jeong, JS Kinnebrew, B Sulcer, ROD Roscoe
Research and Practice in Technology Enhanced Learning 5 (02), 123-152, 2010
2442010
A theory of discontinuities in physical system models
PJ Mosterman, G Biswas
Journal of the Franklin Institute 335 (3), 401-439, 1998
2221998
From Design to Implementation to Practice a Learning by Teaching System: Betty’s Brain
G Biswas, JR Segedy, K Bunchongchit
International Journal of Artificial Intelligence in Education 26 (1), 350-364, 2016
1902016
Learner modeling for adaptive scaffolding in a computational thinking-based science learning environment
S Basu, G Biswas, JS Kinnebrew
User Modeling and User-Adapted Interaction 27, 5-53, 2017
1882017
Pedagogical agents for learning by teaching: Teachable agents
K Blair, DL Schwartz, G Biswas, K Leelawong
Educational Technology, 56-61, 2007
1772007
Identifying middle school students’ challenges in computational thinking-based science learning
S Basu, G Biswas, P Sengupta, A Dickes, JS Kinnebrew, D Clark
Research and practice in technology enhanced learning 11, 1-35, 2016
1642016
Evaluation of projection algorithms
G Biswas, AK Jain, RC Dubes
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 701-708, 1981
1541981
Distributed diagnosis in formations of mobile robots
MJ Daigle, XD Koutsoukos, G Biswas
IEEE Transactions on Robotics 23 (2), 353-369, 2007
1482007
Performance evaluation of contract net-based heterarchical scheduling for flexible manufacturing systems
A Saad, K Kawamura, G Biswas
Intelligent Automation & Soft Computing 3 (3), 229-247, 1997
1311997
Mining student behavior models in learning-by-teaching environments
H Jeong, G Biswas
Educational data mining 2008, 2008
1262008
ITERATE: A conceptual clustering algorithm for data mining
G Biswas, JB Weinberg, DH Fisher
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and …, 1998
1251998
Analyzing the temporal evolution of students’ behaviors in open-ended learning environments
JS Kinnebrew, JR Segedy, G Biswas
Metacognition and learning 9, 187-215, 2014
1222014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20