Παρακολούθηση
Leonardo Bobadilla
Leonardo Bobadilla
Associate Professor, School of Computing and Information Sciences, Florida International University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.fiu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Controlling wild bodies using linear temporal logic
L Bobadilla, O Sanchez, J Czarnowski, K Gossman, SM LaValle
522012
Controlling wild mobile robots using virtual gates and discrete transitions
L Bobadilla, F Martinez, E Gobst, K Gossman, SM LaValle
2012 American Control Conference (ACC), 743-749, 2012
332012
Combinatorial filters: Sensor beams, obstacles, and possible paths
B Tovar, F Cohen, L Bobadilla, J Czarnowski, SM Lavalle
ACM Transactions on Sensor Networks (TOSN) 10 (3), 1-32, 2014
322014
A data-driven deployment approach for persistent monitoring in aquatic environments
T Alam, GM Reis, L Bobadilla, RN Smith
2018 second IEEE international conference on robotic computing (IRC), 147-154, 2018
282018
Stochastic multi-robot patrolling with limited visibility
T Alam, MM Rahman, P Carrillo, L Bobadilla, B Rapp
Journal of Intelligent & Robotic Systems 97, 411-429, 2020
262020
Modeling occupant-building-appliance interaction for energy waste analysis
T Carmenate, P Inyim, N Pachekar, G Chauhan, L Bobadilla, M Batouli, ...
Procedia Engineering 145, 42-49, 2016
242016
Data correlation and comparison from multiple sensors over a coral reef with a team of heterogeneous aquatic robots
A Quattrini Li, I Rekleitis, S Manjanna, N Kakodkar, J Hansen, G Dudek, ...
2016 International Symposium on Experimental Robotics, 717-728, 2017
222017
Space-efficient filters for mobile robot localization from discrete limit cycles
T Alam, L Bobadilla, DA Shell
IEEE Robotics and Automation Letters 3 (1), 257-264, 2017
212017
Minimalist multiple target tracking using directional sensor beams
L Bobadilla, O Sanchez, J Czarnowski, SM LaValle
2011 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2011
212011
Coordinated multi-robot planning while preserving individual privacy
L Li, A Bayuelo, L Bobadilla, T Alam, DA Shell
2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2188-2194, 2019
202019
Minimalist robot navigation and coverage using a dynamical system approach
T Alam, L Bobadilla, DA Shell
2017 First IEEE International Conference on Robotic Computing (IRC), 249-256, 2017
202017
Work in progress: towards an immersive robotics training for the future of architecture, engineering, and construction workforce
B Bogosian, L Bobadilla, M Alonso, A Elias, G Perez, H Alhaffar, ...
2020 IEEE World Conference on Engineering Education (EDUNINE), 1-4, 2020
192020
Digital twins utilizing XR-technology as robotic training tools
T Kaarlela, P Padrao, T Pitkäaho, S Pieskä, L Bobadilla
Machines 11 (1), 13, 2022
162022
A smartphone application for personalized and multi-method interventions toward energy saving in buildings
P Inyim, M Batouli, MP Reyes, T Carmenate, L Bobadilla, A Mostafavi
Sustainability 10 (6), 1744, 2018
162018
Multi-vehicle patrolling with limited visibility and communication constraints
T Alam, MM Rahman, L Bobadilla, B Rapp
MILCOM 2017-2017 IEEE Military Communications Conference (MILCOM), 465-470, 2017
162017
Distributed multi-robot area patrolling in adversarial environments
T Alam, M Edwards, L Bobadilla, D Shell
International Workshop on Robotic Sensor Networks, 2015
162015
Multi-robot coverage and persistent monitoring in sensing-constrained environments
T Alam, L Bobadilla
Robotics 9 (2), 47, 2020
152020
Augmented terrain-based navigation to enable persistent autonomy for underwater vehicles
GM Reis, M Fitzpatrick, J Anderson, L Bobadilla, RN Smith
2017 First IEEE International Conference on Robotic Computing (IRC), 292-298, 2017
152017
An automated methodology for worker path generation and safety assessment in construction projects
MM Rahman, L Bobadilla, A Mostafavi, T Carmenate, SA Zanlongo
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 15 (2), 479-491, 2016
142016
La Proteómica, otra cara de la genómica
T Mojica, O Sánchez, L Bobadilla
nova 1 (1), 13-16, 2003
142003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20