Παρακολούθηση
Lili Szabó
Lili Szabó
research assistant, BME-TMIT
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tmit.bme.hu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Uds at conll 2013 shared task
DD Putra, L Szabo
Proceedings of the Seventeenth Conference on Computational Natural Language …, 2013
102013
Writing with speech: A qualitative user evaluation study
L Szabó, B Tarján, P Mihajlik
2014 5th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), 355-360, 2014
52014
A linear model for exploring types of vowel harmony
L Szab, Ç Çöltekin
Computational Linguistics in the Netherlands Journal 3, 174-192, 2013
52013
Unified Simplified Grapheme Acoustic Modeling for Medieval Latin LVCSR
L Szabó, P Mihajlik, A Balog, T Fegyó
International Conference on Text, Speech, and Dialogue, 420-428, 2017
2017
First Results in Developing a Medieval Latin Language Charter Dictation System for the East-Central Europe Region.
P Mihajlik, L Szabó, B Tarján, A Balog, K Rábai
INTERSPEECH, 2058-2062, 2017
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–5