Παρακολούθηση
Po-Chen Chen
Po-Chen Chen
Exelon Corporation
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα exeloncorp.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Analysis of voltage profile problems due to the penetration of distributed generation in low-voltage secondary distribution networks
PC Chen, R Salcedo, Q Zhu, F De Leon, D Czarkowski, ZP Jiang, ...
IEEE Transactions on Power Delivery 27 (4), 2020-2028, 2012
2302012
Analysis of Voltage Profile Problems due to the Penetration of Distributed Generation in Low-Voltage Secondary Distribution Networks
PC Chen
Polytechnic Institute of New York University, 2012
2302012
Voltage stability prediction using active machine learning
V Malbasa, C Zheng, PC Chen, T Popovic, M Kezunovic
IEEE Transactions on Smart Grid 8 (6), 3117-3124, 2017
882017
Sensitivity Analysis of Voltage Sag Based Fault Location With Distributed Generation
PC Chen, V Malbasa, Y Dong, M Kezunovic
IEEE Transactions on Smart Grid 6 (4), 2098-2106, 2015
702015
Fuzzy Logic Approach to Predictive Risk Analysis in Distribution Outage Management
PC Chen, M Kezunovic
IEEE Transactions on Smart Grid 7 (6), 2827-2836, 2016
562016
The Use of Big Data for Outage Management in Distribution Systems
PC CHEN, T DOKIC, M KEZUNOVIC
International Conference on Electricity Distribution (CIRED) Workshop, 2014
372014
Risk assessment of a transmission line insulation breakdown due to lightning and severe weather
T Dokic, P Dehghanian, PC Chen, M Kezunovic, Z Medina-Cetina, ...
2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), 2488-2497, 2016
332016
Resiliency Assessment in Distribution Networks Using GIS-Based Predictive Risk Analytics
JB Leite, JRS Mantovani, T Dokic, Q Yan, PC Chen, M Kezunovic
IEEE Transactions on Power Systems 34 (6), 4249-4257, 2019
252019
Analysis of voltage stability issues with distributed generation penetration in distribution networks
PC Chen, V Malbasa, M Kezunovic
2013 North American Power Symposium (NAPS), 1-6, 2013
232013
Predicting Spatiotemporal Impacts of Weather on Power Systems Using Big Data Science
M Kezunovic, Z Obradovic, T Dokic, B Zhang, J Stojanovic, P Dehghanian, ...
Data Science and Big Data: An Environment of Computational Intelligence, 265-299, 2017
202017
Predicting weather-associated impacts in outage management utilizing the GIS framework
PC Chen, T Dokic, N Stokes, DW Goldberg, M Kezunovic
2015 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Latin America (ISGT LATAM …, 2015
202015
Locating sub-cycle faults in distribution network applying half-cycle DFT method
PC Chen, V Malbasa, M Kezunovic
2014 IEEE PES T&D Conference and Exposition, 1-5, 2014
152014
Sensitivity analysis of voltage sag based fault location algorithm
PC Chen, V Malbasa, M Kezunovic
2014 Power Systems Computation Conference, 1-7, 2014
132014
The impact of time series-based interruption cost on online risk assessment in distribution networks
JB Leite, JRS Mantovani, T Dokic, Q Yan, PC Chen, M Kezunovic
2016 Ieee Pes Transmission & Distribution Conference And Exposition-latin …, 2016
122016
Hierarchically coordinated protection: An integrated concept of corrective, predictive, and inherently adaptive protection
M Kezunovic, P Chen, A Esmaeilian, M Tasdighi
Proceeding 5th International Scientific and Technical Conference, 2015
122015
Analysis of the impact of distributed generation placement on voltage profile in distribution systems
PC Chen, M Kezunovic
2013 IEEE Power & Energy Society General Meeting, 1-5, 2013
122013
Improved transmission line fault location using automated correlation of big data from lightning strikes and fault-induced traveling waves
M Kezunovic, T Djokic, PC Chen, V Malbasa
2015 48th Hawaii International Conference on System Sciences, 2719-2728, 2015
112015
Uncertainty of measurement error in intelligent electronic devices
PC Chen, Y Dong, V Malbasa, M Kezunovic
2014 IEEE PES General Meeting| Conference & Exposition, 1-5, 2014
82014
Risk analysis for assessment of vegetation impact on outages in electric power systems
T Dokic, PC Chen, M Kezunovic
CIGRE US National Committee Symposium, 2016
72016
Sensitivity of voltage sag based fault location in distribution network to sub-cycle faults
PC Chen, V Malbasa, T Dokic, M Kezunovic, Y Dong
2014 North American Power Symposium (NAPS), 1-6, 2014
52014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20