Παρακολούθηση
Cheng-Xiang Wang, MAE, MEASA, FRSE, FIEEE, FIET
Cheng-Xiang Wang, MAE, MEASA, FRSE, FIEEE, FIET
Professor of Wireless Communications, Southeast University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα seu.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cellular architecture and key technologies for 5G wireless communication networks
CX Wang, F Haider, X Gao, XH You, Y Yang, D Yuan, HM Aggoune, ...
IEEE communications magazine 52 (2), 122-130, 2014
25302014
5G ultra-dense cellular networks
X Ge, S Tu, G Mao, CX Wang, T Han
IEEE Wireless Communications 23 (1), 72-79, 2016
11872016
Green radio: radio techniques to enable energy-efficient wireless networks
C Han, T Harrold, S Armour, I Krikidis, S Videv, PM Grant, H Haas, ...
IEEE communications magazine 49 (6), 46-54, 2011
9892011
Towards 6G wireless communication networks: Vision, enabling technologies, and new paradigm shifts
X You, CX Wang, J Huang, X Gao, Z Zhang, M Wang, Y Huang, C Zhang, ...
Science China Information Sciences 64, 1-74, 2021
8432021
Wideband spectrum sensing for cognitive radio networks: a survey
H Sun, A Nallanathan, CX Wang, Y Chen
IEEE Wireless Communications 20 (2), 74-81, 2013
7032013
A survey of 5G channel measurements and models
CX Wang, J Bian, J Sun, W Zhang, M Zhang
IEEE Communications Surveys & Tutorials 20 (4), 3142-3168, 2018
4222018
Vehicle-to-vehicle channel modeling and measurements: recent advances and future challenges
CX Wang, X Cheng, DI Laurenson
IEEE communications magazine 47 (11), 96-103, 2009
3742009
Cooperative MIMO channel models: A survey
CX Wang, X Hong, X Ge, X Cheng, G Zhang, J Thompson
IEEE communications magazine 48 (2), 80-87, 2010
3352010
An adaptive geometry-based stochastic model for non-isotropic MIMO mobile-to-mobile channels
X Cheng, CX Wang, DI Laurenson, S Salous, AV Vasilakos
IEEE transactions on wireless communications 8 (9), 4824-4835, 2009
3322009
Cognitive radio in 5G: a perspective on energy-spectral efficiency trade-off
X Hong, J Wang, CX Wang, J Shi
IEEE Communications Magazine 52 (7), 46-53, 2014
3312014
Wideband channel modeling and intercarrier interference cancellation for vehicle-to-vehicle communication systems
X Cheng, Q Yao, M Wen, CX Wang, LY Song, BL Jiao
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 31 (9), 434-448, 2013
2662013
A general 3-D non-stationary 5G wireless channel model
S Wu, CX Wang, MM Alwakeel, X You
IEEE Transactions on Communications 66 (7), 3065-3078, 2017
2352017
Spatial spectrum and energy efficiency of random cellular networks
X Ge, B Yang, J Ye, G Mao, CX Wang, T Han
IEEE Transactions on Communications 63 (3), 1019-1030, 2015
2222015
A non-stationary 3-D wideband twin-cluster model for 5G massive MIMO channels
S Wu, CX Wang, MM Alwakeel, Y He
IEEE journal on selected areas in communications 32 (6), 1207-1218, 2014
2192014
6G wireless channel measurements and models: Trends and challenges
CX Wang, J Huang, H Wang, X Gao, X You, Y Hao
IEEE Vehicular Technology Magazine 15 (4), 22-32, 2020
2172020
Channel measurements and models for high-speed train communication systems: A survey
CX Wang, A Ghazal, B Ai, Y Liu, P Fan
IEEE communications surveys & tutorials 18 (2), 974-987, 2015
2142015
Multi-frequency mmWave massive MIMO channel measurements and characterization for 5G wireless communication systems
J Huang, CX Wang, R Feng, J Sun, W Zhang, Y Yang
IEEE journal on selected areas in communications 35 (7), 1591-1605, 2017
2102017
Optical wireless communication channel measurements and models
A Al-Kinani, CX Wang, L Zhou, W Zhang
IEEE Communications Surveys & Tutorials 20 (3), 1939-1962, 2018
2032018
Practical implementation of spatial modulation
N Serafimovski, A Younis, R Mesleh, P Chambers, M Di Renzo, CX Wang, ...
IEEE Transactions on Vehicular Technology 62 (9), 4511-4523, 2013
1972013
Channel estimation schemes for IEEE 802.11 p standard
Z Zhao, X Cheng, M Wen, B Jiao, CX Wang
IEEE intelligent transportation systems magazine 5 (4), 38-49, 2013
1912013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20