Παρακολούθηση
Konstantinos Zaoskoufis
Konstantinos Zaoskoufis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An improved boost-based DC/DC converter with high-voltage step-up ratio for DC microgrids
K Zaoskoufis, EC Tatakis
IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics 9 (2 …, 2020
432020
Isolated ZVS-ZCS DC–DC high step-up converter with low-ripple input current
K Zaoskoufis, EC Tatakis
IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Industrial Electronics 2 (4 …, 2021
312021
A thorough analysis for the impact of the coupling coefficient on the behavior of the coupled inductor high step-up converters
K Zaoskoufis, EC Tatakis
IEEE Transactions on Power Electronics 35 (8), 8287-8302, 2020
122020
Experimental studies on a fuzzy-logic control scheme for an ultrasonic motor
CK Bartzis, KI Zarkadis, K Zaoskoufis, A Tzes, EC Tatakis
2016 IEEE Conference on Control Applications (CCA), 1123-1128, 2016
52016
The coupling coefficient impact on the dc voltage gain of the passive clamp coupled inductor boost converter
K Zaoskoufis, EC Tatakis
2018 20th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'18 …, 2018
42018
Improved high step-up boost-based DC/DC converter with built-in transformer and active clamp for DC microgrids
K Zaoskoufis, EC Tatakis
2020 22nd European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'20 …, 2020
12020
High-Voltage-Conversion-Ratio DC/DC Converters with Magnetically Coupled-Inductors
K Zaoskoufis
PhD Thesis, 2022
2022
Disquisition and design of an isolated AC/DC step-down converter with multiple outputs
K Zaoskoufis
Diploma Thesis, 2014
2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8