Rosalía Pacheco-Torres
Rosalía Pacheco-Torres
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upm.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Energy efficient design of building: A review
R Pacheco, J Ordóñez, G Martínez
Renewable and Sustainable Energy Reviews 16 (6), 3559-3573, 2012
4442012
The city and urban heat islands: A review of strategies to mitigate adverse effects
EJ Gago, J Roldan, R Pacheco-Torres, J Ordóñez
Renewable and Sustainable Energy Reviews 25, 749-758, 2013
3882013
Towards successful environmental performance of sustainable cities: Intervening sectors. A review
A Martos, R Pacheco-Torres, J Ordóñez, E Jadraque-Gago
Renewable and Sustainable Energy Reviews 57, 479-495, 2016
1012016
Fatigue performance of waste rubber concrete for rigid road pavements
R Pacheco-Torres, E Cerro-Prada, F Escolano, F Varela
Construction and Building Materials 176, 539-548, 2018
372018
Suitability analysis of modeling and assessment approaches in energy efficiency in buildings
C Koulamas, AP Kalogeras, R Pacheco-Torres, J Casillas, L Ferrarini
Energy and buildings 158, 1662-1682, 2018
372018
Analysis of CO2 emissions in the construction phase of single-family detached houses
R Pacheco-Torres, E Jadraque, J Roldán-Fontana, J Ordóñez
Sustainable cities and society 12, 63-68, 2014
342014
Comparative analysis of exposure limit values of vibrating hand-held tools
M López-Alonso, R Pacheco-Torres, MD Martínez-Aires, ...
International journal of industrial ergonomics 43 (3), 218-224, 2013
252013
Efficient design of residential buildings geometry to optimize photovoltaic energy generation and energy demand in a warm Mediterranean climate
R Pacheco-Torres, M López-Alonso, G Martínez, J Ordóñez
Energy Efficiency 8 (1), 65-84, 2015
142015
Assessing the relationship between urban planning options and carbon emissions at the use stage of new urbanized areas: A case study in a warm climate location
R Pacheco-Torres, J Roldán, EJ Gago, J Ordóñez
Energy and Buildings 136, 73-85, 2017
132017
Construction waste estimation depending on urban planning options in the design stage of residential buildings
M Carpio, J Roldán-Fontana, R Pacheco-Torres, J Ordóñez
Construction and Building Materials 113, 561-570, 2016
122016
Efficient energy modelling of heterogeneous building portfolios
R Pacheco-Torres, Y Heo, R Choudhary
Sustainable cities and society 27, 49-64, 2016
92016
Optimization of CO2 emissions in the design phases of urban planning, based on geometric characteristics: a case study of a low-density urban area in Spain
J Roldán-Fontana, R Pacheco-Torres, E Jadraque-Gago, J Ordóñez
Sustainability Science 12 (1), 65-85, 2017
82017
Strategies on reuse of clayey expansive soils as embankment material in urban development areas: A case study in new urbanized zones
F Escolano, JR Sánchez, R Pacheco-Torres, E Cerro-Prada
Applied Sciences 8 (5), 764, 2018
72018
Sensitivity analysis of medical centers energy consumption with EnergyPlus
S Rastegarpour, L Ferrarmi, R Pacheco-Torres, A Kalogeras, C Koulamas
2017 22nd IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory …, 2017
32017
Energy consumption modeling by machine learning from daily activity metering in a hospital
E Ruiz, R Pacheco-Torres, J Casillas
2017 22nd IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory …, 2017
32017
Evaluación y propuesta de modelo para el cálculo de la demanda energética en edificios residenciales a partir del estudio de la altura y la integración de sistemas de energía …
RP Torres
Universidad de Granada, 2015
32015
Mechanical performance of cement-stabilised soil containing recycled glass as road base layer
R Pacheco-Torres, F Varela
Road Materials and Pavement Design 21 (8), 2247-2263, 2020
22020
The health effects of vibrations on the upper extremities of workers
M López-Alonso, RP Torres, EJ Gago, JO García
Proceedings in GV-Global Virtual Conference, 2013
22013
Asset management innovation for rigid pavements
F Varela, R Pacheco-Torres
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 512 (1), 012042, 2019
12019
Technological advances in rebar tying jobs: a comparative analysis of the associated yields and illnesses
M Aires, M Lopez Alonso, E Jadraque Gago, R Pacheco-Torres
International Journal of Civil Engineering 13 (2), 171-178, 2015
12015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20