Παρακολούθηση
Fotios Lazarinis
Fotios Lazarinis
Άλλα ονόματαFotis Lazarinis, F Lazarinis, Φώτης Λαζαρίνης
Hellenic Open University (Adjunct member)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ac.eap.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Creating personalized assessments based on learner knowledge and objectives in a hypermedia Web testing application
F Lazarinis, S Green, E Pearson
Computers & Education 55 (4), 1732-1743, 2010
742010
E-comics in teaching: Evaluating and using comic strip creator tools for educational purposes
F Lazarinis, A Mazaraki, VS Verykios, C Panagiotakopoulos
2015 10th International Conference on Computer Science & Education (ICCSE …, 2015
662015
A blended learning course for playfully teaching programming concepts to school teachers
F Lazarinis, CV Karachristos, EC Stavropoulos, VS Verykios
Education and information technologies 24, 1237-1249, 2019
522019
Analyze me: Open learner model in an adaptive web testing system
F Lazarinis, S Retalis
International Journal of Artificial Intelligence in Education 17 (3), 255-271, 2007
482007
Current research issues and trends in non-English Web searching
F Lazarinis, J Vilares, J Tait, EN Efthimiadis
Information Retrieval 12, 230-250, 2009
362009
Web retrieval systems and the Greek language: do they have an understanding?
F Lazarinis
Journal of information science 33 (5), 622-636, 2007
352007
Handbook of Research on Technologies and Cultural Heritage: Applications and Environments: Applications and Environments
G Styliaras, D Koukopoulos, F Lazarinis
IGI Global, 2010
332010
Online risks obstructing safe internet access for students
F Lazarinis
The Electronic Library 28 (1), 157-170, 2010
322010
Sensitizing young children on internet addiction and online safety risks through storytelling in a mobile application
F Lazarinis, K Alexandri, C Panagiotakopoulos, VS Verykios
Education and Information Technologies 25, 163-174, 2020
302020
Heuristically Evaluating Greek e‑Tourism and e‑Museum Websites
F Lazarinis, D Kanellopoulos, P Lalos
Electronic Journal of Information Systems Evaluation 11 (1), pp17‑26-pp17‑26, 2008
302008
Strengthening the coding skills of teachers in a low dropout Python MOOC
F Lazarinis, A Karatrantou, C Panagiotakopoulos, V Daloukas, ...
Advances in Mobile Learning Educational Research 2 (1), 187-200, 2022
292022
Engineering and utilizing a stopword list in Greek web retrieval
F Lazarinis
Journal of the American Society for Information Science and Technology 58 …, 2007
282007
An adaptable multi-learner serious game for learning cultural heritage
F Lazarinis, I Boididis, L Kozanidis, D Kanellopoulos
Advances in Mobile Learning Educational Research 2 (1), 201-215, 2022
272022
Current trends and future practices for digital literacy and competence
A Cartelli
IGI Global, 2012
272012
Evaluation and usage scenarios of open source digital library and collection management tools
G Gkoumas, F Lazarinis
Program 49 (3), 226-241, 2015
242015
Combining information retrieval with information extraction for efficient retrieval of calls for papers
F Lazarinis
20th Annual BCS-IRSG Colloquium on IR, 1998
221998
Measuring the conformance of hypermedia assessment tools to QTI
F Lazarinis, S Green, E Pearson
International Journal of Innovation and Learning 6 (2), 127-146, 2009
202009
Exploring the effectiveness of information searching tools on Greek museum websites
F Lazarinis
Museum Management and Curatorship 26 (4), 391-408, 2011
182011
Focusing on content reusability and interoperability in a personalized hypermedia assessment tool
F Lazarinis, S Green, E Pearson
Multimedia Tools and Applications 47, 257-278, 2010
172010
Improving non-English web searching (iNEWS07)
F Lazarinis, JV Ferro, J Tait
ACM SIGIR Forum 41 (2), 72-76, 2007
172007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20