Παρακολούθηση
Simona Colucci
Simona Colucci
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poliba.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
IoT-aided robotics applications: Technological implications, target domains and open issues
LA Grieco, A Rizzo, S Colucci, S Sicari, G Piro, D Di Paola, G Boggia
Computer Communications 54, 32-47, 2014
2082014
Concept abduction and contraction for semantic-based discovery of matches and negotiation spaces in an e-marketplace
S Colucci, TD Noia, ED Sciascio, M Mongiello, FM Donini
Proceedings of the 6th international conference on Electronic commerce, 41-50, 2004
1712004
A formal approach to ontology-based semantic match of skills descriptions.
S Colucci, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini, M Mongiello, M Mottola
J. Univers. Comput. Sci. 9 (12), 1437-1454, 2003
1412003
A description logic based approach for matching user profiles
A Cali, D Calvanese, S Colucci, T Di Noia, FM Donini
CEUR Workshop Proceedings, 2004
99*2004
Concept abduction and contraction in description logics.
S Colucci, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini, M Mongiello
Description logics, 2003
832003
A nonmonotonic approach to semantic matchmaking and request refinement in e-marketplaces
S Colucci, T Di Noia, A Pinto, M Ruta, A Ragone, E Tinelli
International Journal of Electronic Commerce 12 (2), 127-154, 2007
662007
Fully automated web services discovery and composition through concept covering and concept abduction
A Ragone, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini, S Colucci, F Colasuonno
International Journal of Web Services Research (IJWSR) 4 (3), 85-112, 2007
512007
A uniform tableaux-based approach to concept abduction and contraction in ALN
S Colucci, T Di Noia, E Di Sciascio, F Donini, M Mongiello
International Workshop on Description Logics, 158-167, 2004
492004
A semantic-based fully visual application for matchmaking and query refinement in b2c e-marketplaces
S Colucci, TD Noia, ED Sciascio, FM Donini, A Ragone, R Rizzi
Proceedings of the 8th international conference on Electronic commerce: The …, 2006
282006
Knowledge based approach to semantic composition of teams in an organization
S Colucci, TD Noia, ED Sciascio, FM Donini, G Piscitelli, S Coppi
Proceedings of the 2005 ACM symposium on Applied computing, 1314-1319, 2005
272005
A Tableaux-Based Method for Computing Least Common Subsumers for Expressive Description Logics.
FM Donini, S Colucci, T Di Noia, E Di Sciascio
IJCAI, 739-745, 2009
242009
Semantic-based skill management for automated task assignment and courseware composition
S Colucci, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini
Journal of Universal Computer Science 13 (9), 1184-1212, 2007
242007
A uniform tableaux-based method for concept abduction and contraction in description logics
S Colucci, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini, M Mongiello
ECAI 16, 975, 2004
242004
Automating competence management through non-standard reasoning
S Colucci, E Tinelli, E Di Sciascio, FM Donini
Engineering Applications of Artificial Intelligence 24 (8), 1368-1384, 2011
232011
Fully automated web services orchestration in a resource retrieval scenario
A Ragone, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini, S Colucci
IEEE International Conference on Web Services (ICWS'05), 2005
222005
Semantic-based automated composition of distributed learning objects for personalized e-learning
S Colucci, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini, A Ragone
The Semantic Web: Research and Applications: Second European Semantic Web …, 2005
222005
Semantic-based Approach to Task Assignment of Individual Profiles.
S Colucci, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini, M Mongiello, G Piscitelli
J. Univers. Comput. Sci. 10 (6), 723-730, 2004
192004
A unified framework for non-standard reasoning services in description logics
S Colucci, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini, A Ragone
ECAI 2010, 479-484, 2010
182010
An agency for semantic-based automatic discovery of web-services
S Colucci, T Di Noia, E Di Sciascio, FM Donini, M Mongiello, G Piscitelli, ...
Artificial Intelligence Applications and Innovations: IFIP 18th World …, 2004
182004
Embedding semantics in human resources management automation via SQL
E Tinelli, S Colucci, FM Donini, E Di Sciascio, S Giannini
Applied Intelligence 46, 952-982, 2017
172017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20