Παρακολούθηση
D. Pylarinos
D. Pylarinos
HEDNO S.A. | "Engineering, Technology & Applied Science Research" (etasr.com)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα deddie.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Measuring and analyzing leakage current for outdoor insulators and specimens
D Pylarinos, K Siderakis, E Pyrgioti
Rev. Adv. Mater. Sci 29 (11), 31-53, 2011
522011
Pollution maintenance techniques in coastal high voltage installations
K Siderakis, D Pylarinos, E Thalassinakis, I Vitellas, E Pyrgioti
Engineering, Technology & Applied Science Research 1 (1), 1-7, 2011
422011
Investigation and classification of field leakage current waveforms
D Pylarinos, K Theofilatos, K Siderakis, E Thalassinakis, I Vitellas, ...
IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 19 (6), 2111-2118, 2012
342012
Impact of noise related waveforms on long term field leakage current measurements
D Pylarinos, K Siderakis, E Pyrgioti, E Thalassinakis, I Vitellas
IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 18 (1), 122-129, 2011
312011
Comparative investigation of pollution accumulation and natural cleaning for different HV insulators
M Dimitropoulou, D Pylarinos, K Siderakis, E Thalassinakis, M Danikas
Engineering, Technology & Applied Science Research 5 (2), 764-774, 2015
182015
Assessing the type and quality of high voltage composite outdoor insulators by remote laser-induced breakdown spectroscopy analysis: A feasibility study
O Kokkinaki, A Klini, M Polychronaki, NC Mavrikakis, KG Siderakis, ...
Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 165, 105768, 2020
162020
Incorporating open/free GIS and GPS software in power transmission line routine work: the case of Crete and Rhodes
D Pylarinos, I Pellas
Engineering, Technology & Applied Science Research 7 (1), 1316-1322, 2017
162017
Comparative investigation of silicone rubber composite and room temperature vulcanized coated glass insulators installed in coastal overhead transmission lines
D Pylarinos, K Siderakis, E Thalassinakis
IEEE Electrical Insulation Magazine 31 (2), 23-29, 2015
162015
Online applicable techniques to evaluate field leakage current waveforms
D Pylarinos, K Siderakis, E Thalassinakis, E Pyrgioti, I Vitellas, SL David
Electric Power Systems Research 84 (1), 65-71, 2012
152012
Investigation of leakage current waveforms recorded in a coastal high voltage substation
D Pylarinos, K Siderakis, E Pyrgioti, E Thalassinakis, I Vitellas
Engineering, Technology & Applied Science Research 1 (3), 63-69, 2011
152011
Polymer insulators and coatings in the cretan power system. the transmission line case
D Pylarinos, K Siderakis, E Koudoumas, E Thalassinakis
9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission Distribution …, 2014
132014
Recording and managing field leakage current waveforms in crete
D Pylarinos, K Siderakis, E Thalassinakis, I Vitellas, E Pyrgioti
2011 16th International Conference on Intelligent System Applications to …, 2011
132011
Classification of surface condition of polymer coated insulators using wavelet transform and neural networks
D Pylarinos, S Lazarou, G Marmidis, E Pyrgioti
2007 International Conference on Wavelet Analysis and Pattern Recognition 2 …, 2007
122007
Room temperature vulcanized silicone rubber coatings: Application in high voltage substations
K Siderakis, D Pylarinos
Concise Encyclopedia of High Performance Silicones, 1-17, 2014
112014
Ciphering Indicator approaches and user awareness
I Androulidakis, D Pylarinos, G Kandus
Maejo International Journal of Science and Technology 6 (3), 514-527, 2012
112012
Assessment of field aged composite insulators condition in Crete
N Mavrikakis, K Siderakis, D Pylarinos, E Koudoumas
9th International Conference on Deregulated Electricity Market Issues in …, 2014
92014
Assessing pollution of outdoor insulators in the Cretan power system
D Pylarinos, K Siderakis, I Pellas, E Thalassinakis
18th International Conference on Circuits, Systems, Communications and …, 2014
92014
A hybrid support vector fuzzy inference system for the classification of leakage current waveforms portraying discharges
K Theofilatos, D Pylarinos, S Likothanassis, D Melidis, K Siderakis, ...
Electric Power Components and Systems 42 (2), 180-189, 2014
92014
Automating the classification of field leakage current waveforms
D Pylarinos, K Siderakis, E Pyrgioti, E Thalassinakis, I Vitellas
Engineering, Technology & Applied Science Research 1 (1), 8-12, 2011
92011
Comparative investigation of silicone rubber composite and RTV coated glass insulators installed in coastal overhead transmission lines
D Pylarinos, K Siderakis, E Thalassinakis
IEEE Electrical Insulation Magazine 31 (2), 23-29, 2015
82015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20