Παρακολούθηση
Nicolas Kalogerakis
Nicolas Kalogerakis
Professor Emeritus of Biochemical Engineering, TU-Crete; Institute of GeoEnergy, FORTH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tuc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Kinetics of formation of methane and ethane gas hydrates
P Englezos, N Kalogerakis, PD Dholabhai, PR Bishnoi
Chemical engineering science 42 (11), 2647-2658, 1987
10351987
Developments in liquid-phase microextraction
E Psillakis, N Kalogerakis
TrAC Trends in Analytical Chemistry 22 (9), 565-574, 2003
7362003
Treatment of olive mill effluents: Part I. Organic matter degradation by chemical and biological processes—an overview
D Mantzavinos, N Kalogerakis
Environment international 31 (2), 289-295, 2005
4012005
Kinetics of gas hydrate formation from mixtures of methane and ethane
P Englezos, N Kalogerakis, PD Dholabhai, PR Bishnoi
Chemical engineering science 42 (11), 2659-2666, 1987
3971987
Vortex-assisted liquid–liquid microextraction of octylphenol, nonylphenol and bisphenol-A
E Yiantzi, E Psillakis, K Tyrovola, N Kalogerakis
Talanta 80 (5), 2057-2062, 2010
3842010
Induction phenomena in gas hydrate nucleation
V Natarajan, PR Bishnoi, N Kalogerakis
Chemical Engineering Science 49 (13), 2075-2087, 1994
3461994
Hollow-fibre liquid-phase microextraction of phthalate esters from water
E Psillakis, N Kalogerakis
Journal of Chromatography A 999 (1-2), 145-153, 2003
3202003
Electrochemical treatment of textile dyes and dyehouse effluents
E Chatzisymeon, NP Xekoukoulotakis, A Coz, N Kalogerakis, ...
Journal of hazardous materials 137 (2), 998-1007, 2006
3112006
Electrochemical oxidation of olive oil mill wastewaters
M Gotsi, N Kalogerakis, E Psillakis, P Samaras, D Mantzavinos
Water research 39 (17), 4177-4187, 2005
2892005
Application of solvent microextraction to the analysis of nitroaromatic explosives in water samples
E Psillakis, N Kalogerakis
Journal of Chromatography A 907 (1-2), 211-219, 2001
2792001
Developments in single-drop microextraction
E Psillakis, N Kalogerakis
TrAC Trends in Analytical Chemistry 21 (1), 54-64, 2002
2752002
Applied parameter estimation for chemical engineers
P Englezos, N Kalogerakis
CRC Press, 2000
2752000
Indoor air quality—bioaerosol measurements in domestic and office premises
N Kalogerakis, D Paschali, V Lekaditis, A Pantidou, K Eleftheriadis, ...
Journal of Aerosol Science 36 (5-6), 751-761, 2005
2632005
Halophytes present new opportunities in phytoremediation of heavy metals and saline soils
E Manousaki, N Kalogerakis
Industrial & Engineering Chemistry Research 50 (2), 656-660, 2011
2572011
Halophytes—an emerging trend in phytoremediation
E Manousaki, N Kalogerakis
International Journal of Phytoremediation 13 (10), 959-969, 2011
2522011
Microplastics generation: onset of fragmentation of polyethylene films in marine environment mesocosms
N Kalogerakis, K Karkanorachaki, GC Kalogerakis, EI Triantafyllidi, ...
Frontiers in Marine Science 4, 84, 2017
2492017
Valorisation of agro‐industrial by‐products, effluents and waste: concept, opportunities and the case of olive mill wastewaters
F Federici, F Fava, N Kalogerakis, D Mantzavinos
Journal of Chemical Technology & Biotechnology: International Research in …, 2009
2492009
Developements in single-drop microextraction
E Psillakis, N Kalogerakis
TrAC—Trends in Analytical Chemistry 21 (1), 53-63, 2002
2482002
Solubilities of carbon dioxide in water and 1 wt.% sodium chloride solution at pressures up to 10 MPa and temperatures from 80 to 200. degree. C
JA Nighswander, N Kalogerakis, AK Mehrotra
Journal of Chemical and Engineering Data 34 (3), 355-360, 1989
2471989
Equilibrium conditions for methane hydrate formation in aqueous mixed electrolyte solutions
PD Dholabhai, P Englezos, N Kalogerakis, PR Bishnoi
The Canadian journal of chemical engineering 69 (3), 800-805, 1991
2431991
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20