Παρακολούθηση
Yanghao Li
Yanghao Li
Facebook AI Research (FAIR)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fb.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Masked autoencoders are scalable vision learners
K He, X Chen, S Xie, Y Li, P Dollár, R Girshick
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
14962022
Adaptive batch normalization for practical domain adaptation
Y Li, N Wang, J Shi, X Hou, J Liu
Pattern Recognition 80, 109-117, 2018
887*2018
Co-occurrence feature learning for skeleton based action recognition using regularized deep LSTM networks
W Zhu, C Lan, J Xing, W Zeng, Y Li, L Shen, X Xie
Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 30 (1), 2016
8202016
Scale-aware trident networks for object detection
Y Li, Y Chen, N Wang, Z Zhang
Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision …, 2019
7262019
Demystifying neural style transfer
Y Li, N Wang, J Liu, X Hou
International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2017
5472017
Multiscale vision transformers
H Fan, B Xiong, K Mangalam, Y Li, Z Yan, J Malik, C Feichtenhofer
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
4862021
PKU-MMD: A large scale benchmark for skeleton-based human action understanding
C Liu, Y Hu, Y Li, S Song, J Liu
Proceedings of the Workshop on Visual Analysis in Smart and Connected …, 2017
223*2017
Online human action detection using joint classification-regression recurrent neural networks
Y Li, C Lan, J Xing, W Zeng, C Yuan, J Liu
Computer Vision–ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The …, 2016
1912016
Factorized bilinear models for image recognition
Y Li, N Wang, J Liu, X Hou
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017
1662017
Ego4d: Around the world in 3,000 hours of egocentric video
K Grauman, A Westbury, E Byrne, Z Chavis, A Furnari, R Girdhar, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
1502022
Mvitv2: Improved multiscale vision transformers for classification and detection
Y Li, CY Wu, H Fan, K Mangalam, B Xiong, J Malik, C Feichtenhofer
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
135*2022
Exploring plain vision transformer backbones for object detection
Y Li, H Mao, R Girshick, K He
Computer Vision–ECCV 2022: 17th European Conference, Tel Aviv, Israel …, 2022
1242022
Masked autoencoders as spatiotemporal learners
C Feichtenhofer, Y Li, K He
Advances in neural information processing systems 35, 35946-35958, 2022
772022
Pyslowfast
H Fan, Y Li, B Xiong, WY Lo, C Feichtenhofer
682020
Benchmarking detection transfer learning with vision transformers
Y Li, S Xie, X Chen, P Dollar, K He, R Girshick
arXiv preprint arXiv:2111.11429, 2021
612021
Ego-topo: Environment affordances from egocentric video
T Nagarajan, Y Li, C Feichtenhofer, K Grauman
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
602020
Deep Joint Discriminative Learning for Vehicle Re-identification and Retrieval
Y Li, Y Li, H Yan, J Liu
Image Processing (ICIP), 2017 IEEE International Conference on, 2017
592017
Multi-modality multi-task recurrent neural network for online action detection
J Liu, Y Li, S Song, J Xing, C Lan, W Zeng
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 29 (9), 2667-2682, 2018
502018
Temporal bilinear networks for video action recognition
Y Li, S Song, Y Li, J Liu
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 33 (01), 8674-8681, 2019
342019
Memvit: Memory-augmented multiscale vision transformer for efficient long-term video recognition
CY Wu, Y Li, K Mangalam, H Fan, B Xiong, J Malik, C Feichtenhofer
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
322022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20