Παρακολούθηση
Pascal Frossard
Pascal Frossard
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα epfl.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
DeepFool: a simple and accurate method to fool deep neural networks
SM Moosavi-Dezfooli, A Fawzi, P Frossard
IEEE CVPR, 2016
43942016
The emerging field of signal processing on graphs: Extending high-dimensional data analysis to networks and other irregular domains
DI Shuman, SK Narang, P Frossard, A Ortega, P Vandergheynst
IEEE signal processing magazine 30 (3), 83-98, 2013
37142013
Universal adversarial perturbations
SM Moosavi-Dezfooli, A Fawzi, O Fawzi, P Frossard
IEEE CVPR, 2017
23402017
Graph signal processing: Overview, challenges, and applications
A Ortega, P Frossard, J Kovačević, JMF Moura, P Vandergheynst
Proceedings of the IEEE 106 (5), 808-828, 2018
12492018
Dictionary learning
I Tošić, P Frossard
Signal Processing Magazine, IEEE 28 (2), 27-38, 2011
9922011
Learning Laplacian Matrix in Smooth Graph Signal Representations
X Dong, D Thanou, P Frossard, P Vandergheynst
IEEE Transactions on Signal Processing 64 (23), 6160 - 6173, 2016
586*2016
Analysis of classifiers’ robustness to adversarial perturbations
A Fawzi, O Fawzi, P Frossard
Machine Learning, 2017
400*2017
Robustness of classifiers: from adversarial to random noise
A Fawzi, SM Moosavi-Dezfooli, P Frossard
NIPS, 2016
3502016
Learning graphs from data: A signal representation perspective
X Dong, D Thanou, M Rabbat, P Frossard
IEEE Signal Processing Magazine 36 (3), 44-63, 2019
3192019
Graph-based compression of dynamic 3D point cloud sequences
D Thanou, PA Chou, P Frossard
IEEE Transactions on Image Processing 25 (4), 1765-1778, 2016
2432016
Robustness via curvature regularization, and vice versa
SM Moosavi-Dezfooli, A Fawzi, J Uesato, P Frossard
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
2412019
Adaptive data augmentation for image classification
A Fawzi, H Samulowitz, D Turaga, P Frossard
2016 IEEE international conference on image processing (ICIP), 3688-3692, 2016
2312016
Clustering on multi-layer graphs via subspace analysis on Grassmann manifolds
X Dong, P Frossard, P Vandergheynst, N Nefedov
IEEE Transactions on signal processing 62 (4), 905-918, 2013
2032013
Joint source/FEC rate selection for quality-optimal MPEG-2 video delivery
P Frossard, O Verscheure
IEEE Transactions on Image Processing 10 (12), 1815-1825, 2001
1742001
The robustness of deep networks: A geometrical perspective
A Fawzi, SM Moosavi-Dezfooli, P Frossard
IEEE Signal Processing Magazine 34 (6), 50-62, 2017
173*2017
Empirical study of the topology and geometry of deep networks
A Fawzi, SM Moosavi-Dezfooli, P Frossard, S Soatto
IEEE CVPR, 2018
172*2018
Low-rate and flexible image coding with redundant representations
RM Figueras i Ventura, P Vandergheynst, P Frossard
Image Processing, IEEE Transactions on 15 (3), 726-739, 2006
167*2006
Video packet selection and scheduling for multipath streaming
D Jurca, P Frossard
IEEE Transactions on Multimedia 9 (3), 629-641, 2007
1622007
Clustering with multi-layer graphs: A spectral perspective
X Dong, P Frossard, P Vandergheynst, N Nefedov
IEEE Transactions on Signal Processing 60 (11), 5820-5831, 2012
1592012
Multiscale event detection in social media
X Dong, D Mavroeidis, F Calabrese, P Frossard
Data Mining and Knowledge Discovery 29, 1374-1405, 2015
1522015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20