Παρακολούθηση
Christos L. Stergiou
Christos L. Stergiou
Department of Mineralogy, Petrology, Economic Geology, Faculty of Geology, School of Science, AUTh
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geo.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Porphyry and epithermal deposits in Greece: An overview, new discoveries, and mineralogical constraints on their genesis
P Voudouris, C Mavrogonatos, PG Spry, T Baker, V Melfos, R Klemd, ...
Ore Geology Reviews 107, 654-691, 2019
262019
Karst features and related social processes in the region of the Vikos Gorge and Tymphi Mountain (Northern Pindos National Park, Greece)
T Telbisz, CL Stergiou, A Mindszenty, A Chatzipetros
Acta Carsologica 48 (1), 29-42, 2019
14*2019
Active tectonics (extensional regime and rotations) and Tertiary mineralization occurrences within Central Macedonia, Greece.
I Lazos, L Stergiou, Christos, A Chatzipetros, C Pikridas, S Bitharis, ...
International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and …, 2018
72018
Making Choices in a Neolithic Landscape: Raw Materials and Ground Stone Technology in Neolithic Avgi, Northwestern Greece Tasos Bekiaris, Christos Stergiou, and Stella Theodoridou
T Bekiaris, C Stergiou, S Theodoridou
Communities, landscapes, and interaction in Neolithic Greece 20, 415, 2018
62018
Porphyry and Epithermal Deposits in Greece: A Review and New Discoveries.
P Voudouris, V Melfos, PG Spry, D Alfieris, C Mavrogonatos, A Repstock, ...
8th Geochemistry Symposium, 2-6 May 2018, Antalya, Turkey., 2018
52018
HYDROTHERMAL ALTERATION AND STRUCTURAL CONTROL OF THE VATHI PORPHYRY Cu-Au-Mo-U ORE SYSTEM, KILKIS DISTRICT, N. GREECE
C Stergiou, V Melfos, P Voudouris, K Michailidis, P Spry, A Chatzipetros
52016
Compositional and morphological evaluation of edible salts: Preliminary results
C Stergiou, S Karageorgiou, S Theodoridou, K Giouri, L Papadopoulou, ...
Bulletin of the Geological Society of Greece 50 (4), 2018-2024, 2016
42016
Raw material procurement at Boila Rockshelter, Epirus, as an indicator of hunter-gatherer mobility in Greece during the Late Upper Palaeolithic and Early Mesolithic
P Elefanti, G Marshall, CL Stergiou, E Kotjabopoulou
Journal of Archaeological Science: Reports 35, 102719, 2021
32021
A review on the critical and rare metals distribution throughout the Vertiskos Unit, N.Greece,
CL Stergiou, V Melfos, P Voudouris
The 1st International Electronic Conference on Mineral Science at Sciforum …, 2018
32018
Mineralogical, geochemical and structural-control study of the hydrothermal alterations and the ore mineralization at Vathi porphyry Cu-Au+-U+-mO SYSTEM, N. Greece
CL Stergiou
Προ/Μεταπτυχιακές Διατριβές στη Βιβλιοθήκη Θεόφραστος του Τμήματος Γεωλογίας …, 2016
32016
The Geology, Geochemistry, and Origin of the Porphyry Cu-Au-(Mo) System at Vathi, Serbo-Macedonian Massif, Greece
CL Stergiou, V Melfos, P Voudouris, PG Spry, L Papadopoulou, ...
Applied Sciences 11 (2), 479, 2021
22021
MORPHOTECTONIC INDICATIONS OF UPLIFT FROM THE VIKOS GORGE AREA USING UAV: PRELIMINARY RESULTS
A Chatzipetros, Stergiou, Christos, L.
1stTSG Meeting of the Tectonics & Structural Geology Committee of the G.S.G …, 2016
22016
The Gamila Peak Spherical Concretions and the Oxia Hanging Valley at the Vikos-Aoos Geopark
CL Stergiou, A Chatzipetros, T Telbisz, A Mindszenty
12019
Active Tectonics and Pliocene-Pleistocene volcanic rocks of Almopia and Charopo (Sitsi-Kamen) areas in Northern Greece
I Lazos, C Stergiou, A Chatzipetros, V Melfos, P Voudouris, C Pikridas
2019
Variability and Enrichment of Metals in Soils and Sediments along Karvounoskala Stream (NE Chalkidiki, Northern Greece)
A Karetou, M Vavelidis, K Giouri, N Kantiranis, L Papadopoulou, ...
2019
Edible salts: Compositional determination of their insoluble residue
K Giouri, S Karageorgiou, Stergiou, Christos, L., S Theodoridou, ...
6th Environmental Conference of Macedonia. Thessaloniki, Greece., 2017
2017
Hunter-gatherers in transition: The case of Boila rockshelter in the Ioannina Prefecture
P Elefanti, G Marshall, E Adam, Stergiou, Christos, L., E Kotjabopoulou
The archaeological activity and research in North West Greece and the Ionian …, 2017
2017
Identification of Pigments used in early 19th century icons from St. George Church, Asvestochori, Thessaloniki, Greece
G Stergiou, D Lampakis, Stergiou, Christos, L., I Karapanagiotis, V Melfos
2nd International Meeting for Conservation & Documentation of Ecclesiastical …, 2016
2016
Rare metals and uranium enrichment at the Vathi porphyry Cu-Au±U±Mo mineralization, N. Greece
Stergiou, Christos, L., V Melfos, P Voudouris
Recent advances in W-Sn and Rare Metal deposit metallogenesis Ordinal …, 2016
2016
Mineralogical, geochemical and structural constrains of the Vathi porphyry Cu-Au±U±Mo mineralization, N. Greece
Stergiou, Christos, L., V Melfos, P Voudouris, K Michailidis, P Spry
SEG 2016 Conference Tethyan Tectonics and Metallogeny. Çeşme, Turkey …, 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20