Παρακολούθηση
Eftychios Protopapadakis
Eftychios Protopapadakis
National Technical University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isc.tuc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep learning for computer vision: A brief review
A Voulodimos, N Doulamis, A Doulamis, E Protopapadakis
Computational intelligence and neuroscience 2018, 2018
15712018
Smart parking solutions for urban areas
E Polycarpou, L Lambrinos, E Protopapadakis
2013 IEEE 14th International Symposium on" A World of Wireless, Mobile and …, 2013
1392013
Deep convolutional neural networks for efficient vision based tunnel inspection
K Makantasis, E Protopapadakis, A Doulamis, N Doulamis, C Loupos
2015 IEEE international conference on intelligent computer communication and …, 2015
1362015
4D reconstruction of tangible cultural heritage objects from web-retrieved images
G Kyriakaki, A Doulamis, N Doulamis, M Ioannides, K Makantasis, ...
International Journal of Heritage in the Digital Era 3 (2), 431-451, 2014
702014
Bayesian-optimized bidirectional LSTM regression model for non-intrusive load monitoring
M Kaselimi, N Doulamis, A Doulamis, A Voulodimos, E Protopapadakis
ICASSP 2019-2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2019
692019
Automatic crack detection for tunnel inspection using deep learning and heuristic image post-processing
E Protopapadakis, A Voulodimos, A Doulamis, N Doulamis, T Stathaki
Applied intelligence 49 (7), 2793-2806, 2019
672019
Online 4D reconstruction using multi-images available under Open Access
PS Johnson, A Doulamis, P Moura Santo, A Hadjiprocopi, D Fritsch, ...
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information …, 2013
662013
Context aware energy disaggregation using adaptive bidirectional LSTM models
M Kaselimi, N Doulamis, A Voulodimos, E Protopapadakis, A Doulamis
IEEE Transactions on Smart Grid 11 (4), 3054-3067, 2020
512020
Autonomous robotic system for tunnel structural inspection and assessment
K Loupos, AD Doulamis, C Stentoumis, E Protopapadakis, K Makantasis, ...
International Journal of Intelligent Robotics and Applications 2 (1), 43-66, 2018
442018
Stacked autoencoders for outlier detection in over-the-horizon radar signals
E Protopapadakis, A Voulodimos, A Doulamis, N Doulamis, D Dres, ...
Computational intelligence and neuroscience 2017, 2017
442017
Gaussian process regression tuned by bayesian optimization for seawater intrusion prediction
G Kopsiaftis, E Protopapadakis, A Voulodimos, N Doulamis, A Mantoglou
Computational intelligence and neuroscience 2019, 2019
422019
Stock trend forecasting in turbulent market periods using neuro-fuzzy systems
GS Atsalakis, EE Protopapadakis, KP Valavanis
Operational Research 16 (2), 245-269, 2016
422016
Deep learning models for COVID-19 infected area segmentation in CT images
A Voulodimos, E Protopapadakis, I Katsamenis, A Doulamis, N Doulamis
The 14th PErvasive Technologies Related to Assistive Environments Conference …, 2021
412021
Multi-channel recurrent convolutional neural networks for energy disaggregation
M Kaselimi, E Protopapadakis, A Voulodimos, N Doulamis, A Doulamis
IEEE Access 7, 81047-81056, 2019
362019
AUTONOMOUS ROBOTIC INSPECTION IN TUNNELS.
E Protopapadakis, C Stentoumis, N Doulamis, A Doulamis, K Loupos, ...
ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information …, 2016
342016
Dance pose identification from motion capture data: a comparison of classifiers
E Protopapadakis, A Voulodimos, A Doulamis, S Camarinopoulos, ...
Technologies 6 (1), 31, 2018
332018
Combined convolutional neural networks and fuzzy spectral clustering for real time crack detection in tunnels
A Doulamis, N Doulamis, E Protopapadakis, A Voulodimos
2018 25th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 4153-4157, 2018
302018
A genetically optimized neural classifier applied to numerical pile integrity tests considering concrete piles
E Protopapadakis, M Schauer, E Pierri, AD Doulamis, GE Stavroulakis, ...
Computers & Structures 162, 68-79, 2016
292016
Folk dance pattern recognition over depth images acquired via kinect sensor
E Protopapadakis, A Grammatikopoulou, A Doulamis, N Grammalidis
The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2017
282017
Image based approaches for tunnels’ defects recognition via robotic inspectors
E Protopapadakis, N Doulamis
International Symposium on Visual Computing, 706-716, 2015
272015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20