Παρακολούθηση
Iacob Mihail
Iacob Mihail
Datwyler
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα datwyler.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Experimental study on viscosity of stabilized Al2O3, TiO2 nanofluids and their hybrid
GM Moldoveanu, AA Minea, M Iacob, C Ibanescu, M Danu
Thermochimica Acta 659, 203-212, 2018
872018
Siloxane-based metal–organic frameworks with remarkable catalytic activity in mild environmental photodegradation of azo dyes
C Racles, MF Zaltariov, M Iacob, M Silion, M Avadanei, A Bargan
Applied Catalysis B: Environmental 205, 78-92, 2017
722017
Interpenetrating poly (urethane-urea)–polydimethylsiloxane networks designed as active elements in electromechanical transducers
C Tugui, S Vlad, M Iacob, CD Varganici, L Pricop, M Cazacu
Polymer Chemistry 7 (15), 2709-2719, 2016
552016
Bimodal silicone interpenetrating networks sequentially built as electroactive dielectric elastomers
C Tugui, G Stiubianu, M Iacob, C Ursu, A Bele, S Vlad, M Cazacu
Journal of Materials Chemistry C 3 (34), 8963-8969, 2015
342015
Aqueous dispersion of metal oxide nanoparticles, using siloxane surfactants
C Racles, M Iacob, M Butnaru, L Sacarescu, M Cazacu
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 448, 160-168, 2014
332014
Ceramic nanotubes-based elastomer composites for applications in electromechanical transducers
A Bele, C Tugui, L Sacarescu, M Iacob, G Stiubianu, M Dascalu, C Racles, ...
Materials & Design 141, 120-131, 2018
312018
Dielectric silicone elastomers filled with in situ generated polar silsesquioxanes: Preparation, characterization and evaluation of electromechanical performance
A Bele, M Dascalu, C Tugui, M Iacob, C Racles, L Sacarescu, M Cazacu
Materials & Design 106, 454-462, 2016
312016
Carboxylated polysaccharides decorated with ultrasmall magnetic nanoparticles with antibacterial and MRI properties
G Biliuta, L Sacarescu, V Socoliuc, M Iacob, L Gheorghe, D Negru, ...
Macromolecular Chemistry and Physics 218 (10), 1700062, 2017
282017
New coloured coatings to enhance silica sand absorbance for direct particle solar receiver applications
A Gimeno-Furio, L Hernandez, R Martinez-Cuenca, R Mondragón, A Vela, ...
Renewable energy 152, 1-8, 2020
262020
Iron oxide nanoparticles as dielectric and piezoelectric enhancers for silicone elastomers
M Iacob, C Tugui, V Tiron, A Bele, S Vlad, T Vasiliu, M Cazacu, AL Vasiliu, ...
Smart Materials and Structures 26 (10), 105046, 2017
252017
A highly elastic polysiloxane-based polymer electrolyte for all-solid-state lithium metal batteries
C Fu, M Iacob, Y Sheima, C Battaglia, L Duchêne, L Seidl, DM Opris, ...
Journal of Materials Chemistry A 9 (19), 11794-11801, 2021
242021
Conductive stretchable composites properly engineered to develop highly compliant electrodes for dielectric elastomer actuators
A Bele, C Tugui, M Asandulesa, D Ionita, L Vasiliu, G Stiubianu, M Iacob, ...
Smart Materials and Structures 27 (10), 105005, 2018
222018
Superparamagnetic amorphous iron oxide nanowires self-assembled into ordered layered structures
M Iacob, D Sirbu, C Tugui, G Stiubianu, L Sacarescu, V Cozan, ...
RSC advances 5 (77), 62563-62570, 2015
192015
Amorphous iron–chromium oxide nanoparticles with long-term stability
M Iacob, M Cazacu, C Turta, F Doroftei, M Botko, E Čižmár, A Zeleňáková, ...
Materials Research Bulletin 65, 163-168, 2015
182015
Goethite nanorods as a cheap and effective filler for siloxane nanocomposite elastomers
M Iacob, G Stiubianu, C Tugui, L Ursu, M Ignat, C Turta, M Cazacu
RSC Advances 5 (56), 45439-45445, 2015
182015
Preparation of electromechanically active silicone composites and some evaluations of their suitability for biomedical applications
M Iacob, A Bele, X Patras, S Pasca, M Butnaru, M Alexandru, D Ovezea, ...
Materials Science and Engineering: C 43, 392-402, 2014
182014
Sonochemical synthesis of hematite nanoparticles
M Iacob
Chemistry Journal of Moldova 10 (1), 46-51, 2015
162015
From iron coordination compounds to metal oxide nanoparticles
M Iacob, C Racles, C Tugui, G Stiubianu, A Bele, L Sacarescu, D Timpu, ...
Beilstein Journal of Nanotechnology 7 (1), 2074-2087, 2016
152016
Iron–chromium oxide nanoparticles self-assembling into smectic mesophases
M Iacob, M Cazacu, C Racles, M Ignat, V Cozan, L Sacarescu, D Timpu, ...
RSC Advances 4 (12), 6293-6299, 2014
152014
Synthesis and characterization of poly (siloxane–azomethine) iron (III) coordination compounds
C Racles, M Silion, A Arvinte, M Iacob, M Cazacu
Designed Monomers and Polymers 16 (5), 425-435, 2013
152013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20