Παρακολούθηση
Thomas Thomidis
Thomas Thomidis
Professor in Plant Pathology, International Hellenic University, Department of Human Science and
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cp.teithe.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Effect of three Greek arbuscular mycorrhizal fungi in improving the growth, nutrient concentration, and production of essential oils of oregano and mint plants
N Karagiannidis, T Thomidis, D Lazari, E Panou-Filotheou, ...
Scientia horticulturae 129 (2), 329-334, 2011
1242011
Effect of 14 peach rootstocks on the yield, fruit quality, mortality, girth expansion and resistance to frost damages of May Crest peach variety and their susceptibility on …
C Tsipouridis, T Thomidis
Scientia Horticulturae 103 (4), 421-428, 2005
632005
Inheritance of resistance to Plum pox virus in apricot (Prunus armeniaca L.)
I Karayiannis, T Thomidis, A Tsaftaris
Tree Genetics & Genomes 4 (2), 143-148, 2008
562008
Contribution of pathogens to peach fruit Rot in northern Greece and their sensitivity to iprodione, carbendazim, thiophanate‐methyl and tebuconazole fungicides
T Thomidis, T Michailides, E Exadaktylou
Journal of Phytopathology 157 (3), 194-200, 2009
532009
Effect of boron on the development of brown rot (Monilinia laxa) on peaches
T Thomidis, E Exadaktylou
Crop protection 29 (6), 572-576, 2010
512010
Studies on Diaporthe eres as a New Pathogen of Peach Trees in Greece
T Thomidis, TJ Michailides
Plant Disease 93 (12), 1293-1297, 2009
482009
Rooting of peach hardwood and semi-hardwood cuttings
C Tsipouridis, T Thomidis, A Isaakidis
Australian Journal of Experimental Agriculture 43 (11), 1363-1368, 2003
382003
Fruit rots of pomegranate (cv. Wonderful) in Greece
T Thomidis
Australasian Plant Pathology 43 (5), 583-588, 2014
372014
Response of three mint and two oregano species to'Glomus etunicatum'inoculation
N Karagiannidis, T Thomidis, E Panou-Filotheou, C Karagiannidou
Australian Journal of Crop Science 6 (1), 164-169, 2012
372012
Rhizogenesis of GF677, Early Crest, May Crest and Arm King stem cuttings during the year in relation to carbohydrate and natural hormone content
C Tsipouridis, T Thomidis, S Bladenopoulou
Scientia Horticulturae 108 (2), 200-204, 2006
372006
Effects of different N-sources on growth, nutritional status, chlorophyll content, and photosynthetic parameters of shoots of the apple rootstock MM 106 cultured in vitro
TE Sotiropoulos, GN Mouhtaridou, T Thomidis, V Tsirakoglou, KN Dimassi, ...
Biologia Plantarum 49 (2), 297-299, 2005
362005
Effects of nitrogen and irrigation on the quality of grapes and the susceptibility to Botrytis bunch rot
T Thomidis, E Zioziou, S Koundouras, C Karagiannidis, I Navrozidis, ...
Scientia Horticulturae 212, 60-68, 2016
332016
Effects of Glomus lamellosum on growth, essential oil production and nutrients uptake in selected medicinal plants
N Karagiannidis, T Thomidis, E Panou-Filotheou
J Agric Sci 4 (3), 137-144, 2012
332012
Neofusicoccum parvum associated with fruit rot and shoot blight of peaches in Greece
T Thomidis, TJ Michailides, E Exadaktylou
European Journal of Plant Pathology 131 (4), 661-668, 2011
322011
Effects of Metalaxyl, Fosetyl‐Al, Dimethomorph and Cymoxanil on Phytophthora cactorum of Peach Tree
T Thomidis, K Elena
Journal of Phytopathology 149 (2), 97-101, 2001
312001
Evaluation of five essential oils as bio-fungicides on the control of Pilidiella granati rot in pomegranate
T Thomidis, A Filotheou
Crop Protection 89, 66-71, 2016
292016
Pathogenicity and characterization of Pilidiella granati causing pomegranate diseases in Greece
T Thomidis
European journal of plant pathology 141 (1), 45-50, 2015
292015
Methods to improve the rooting of hardwood cuttings of the ‘Gisela 5’cherry rootstock
E Exadaktylou, T Thomidis, B Grout, G Zakynthinos, C Tsipouridis
HortTechnology 19 (2), 254-259, 2009
292009
Effectiveness of cyproconazole to control Armillaria root rot of apple, walnut and kiwifruit
T Thomidis, E Exadaktylou
Crop Protection 36, 49-51, 2012
262012
Testing variability in pathogenicity ofPhytophthora cactorum, P. citrophthora andP. syringae to apple, pear, peach, cherry and plum rootstocks
T Thomidis
Phytoparasitica 29 (1), 47-49, 2001
252001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20