Παρακολούθηση
Ilias Tachmazidis
Ilias Tachmazidis
Senior Lecturer at University of Huddersfield
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hud.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Temporal representation and reasoning in OWL 2
S Batsakis, EGM Petrakis, I Tachmazidis, G Antoniou
Semantic Web 8 (6), 981-1000, 2017
642017
The availability, pricing, and affordability of essential diabetes medicines in 17 low-, middle-, and high-income countries
ZUD Babar, S Ramzan, F El-Dahiyat, I Tachmazidis, A Adebisi, SS Hasan
Frontiers in pharmacology 10, 1375, 2019
462019
Large-scale parallel stratified defeasible reasoning
I Tachmazidis, G Antoniou, G Flouris, S Kotoulas, TL McCluskey
IOS Press 242, 738-743, 2012
392012
Design and evaluation of small–large outer joins in cloud computing environments
L Cheng, I Tachmazidis, S Kotoulas, G Antoniou
Journal of Parallel and Distributed Computing 110, 2-15, 2017
352017
Towards parallel nonmonotonic reasoning with billions of facts
I Tachmazidis, G Antoniou, G Flouris, S Kotoulas
thirteenth international conference on the principles of knowledge …, 2012
252012
A survey of large-scale reasoning on the web of data
G Antoniou, S Batsakis, R Mutharaju, JZ Pan, G Qi, I Tachmazidis, ...
The Knowledge Engineering Review 33, e21, 2018
232018
Efficient computation of the well-founded semantics over big data
I Tachmazidis, G Antoniou, W Faber
Theory and Practice of Logic Programming 14 (4-5), 445-459, 2014
222014
Legal Representation and Reasoning in Practice: A Critical Comparison.
S Batsakis, G Baryannis, G Governatori, I Tachmazidis, G Antoniou
JURIX, 31-40, 2018
182018
Computing the stratified semantics of logic programs over big data through mass parallelization
I Tachmazidis, G Antoniou
Theory, Practice, and Applications of Rules on the Web: 7th International …, 2013
182013
Automatic diagnosis of attention deficit hyperactivity disorder using machine learning
T Chen, G Antoniou, M Adamou, I Tachmazidis, P Su
Applied Artificial Intelligence 35 (9), 657-669, 2021
162021
Representing time and space for the semantic web
S Batsakis, I Tachmazidis, G Antoniou
International Journal on Artificial Intelligence Tools 26 (03), 1750015, 2017
162017
A hybrid AI approach for supporting clinical diagnosis of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in adults
I Tachmazidis, T Chen, M Adamou, G Antoniou
Health Information Science and Systems 9, 1-8, 2021
152021
A trajectory calculus for qualitative spatial reasoning using answer set programming
G Baryannis, I Tachmazidis, S Batsakis, G Antoniou, M Alviano, T Sellis, ...
Theory and Practice of Logic Programming 18 (3-4), 355-371, 2018
142018
A Hypercat-enabled semantic Internet of Things data hub
I Tachmazidis, S Batsakis, J Davies, A Duke, M Vallati, G Antoniou, ...
The Semantic Web: 14th International Conference, ESWC 2017, Portorož …, 2017
142017
Hypercat RDF: semantic enrichment for IoT
I Tachmazidis, J Davies, S Batsakis, G Antoniou, A Duke, S Stincic Clarke
Semantic Technology: 6th Joint International Conference, JIST 2016 …, 2016
142016
Exploiting parallelism for hard problems in abstract argumentation
F Cerutti, I Tachmazidis, M Vallati, S Batsakis, M Giacomin, G Antoniou
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 29 (1), 2015
142015
Scalable Nonmonotonic Reasoning over RDF Data Using MapReduce.
I Tachmazidis, G Antoniou, G Flouris, S Kotoulas
SSWS+ HPCSW@ ISWC, 75-90, 2012
142012
Enabling the use of a planning agent for urban traffic management via enriched and integrated urban data
G Antoniou, S Batsakis, J Davies, A Duke, TL McCluskey, E Peytchev, ...
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 98, 284-297, 2019
92019
Legal reasoning and big data: opportunities and challenges
G Antoniou, G Baryannis, S Batsakis, G Governatori, L Robaldo, ...
Legal Reasoning and Big Data: Opportunities and Challenges, 2018
92018
Integrated representation of temporal intervals and durations for the semantic web
S Batsakis, G Antoniou, I Tachmazidis
New Trends in Database and Information Systems II: Selected papers of the …, 2015
92015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20