Παρακολούθηση
Michailidis Yiannis
Michailidis Yiannis
Department of Physical Education and Sports Sciences, Aristotle University of Thessaloniki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα phed.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Time-course of changes in inflammatory and performance responses following a soccer game
I Ispirlidis, IG Fatouros, AZ Jamurtas, MG Nikolaidis, ID Michailidis
Clinical Journal of Sport Medicine 18, 423-431, 2008
5442008
Sampling time is crucial for measurement of aerobic exercise-induced oxidative stress.
Y Michailidis, AZ Jamurtas, MG Nikolaidis, IG Fatouros, Y Koutedakis, ...
Medicine and science in sports and exercise 39 (7), 1107-1113, 2007
2602007
Time-course of changes in oxidative stress and antioxidant status responses following a soccer game
IG Fatouros, A Chatzinikolaou, II Douroudos, MG Nikolaidis, A Kyparos, ...
The Journal of Strength & Conditioning Research 24 (12), 3278-3286, 2010
2562010
Time course of changes in performance and inflammatory responses after acute plyometric exercise
A Chatzinikolaou, IG Fatouros, V Gourgoulis, A Avloniti, AZ Jamurtas, ...
The Journal of Strength & Conditioning Research 24 (5), 1389-1398, 2010
2292010
Plyometrics' trainability in preadolescent soccer athletes
Y Michailidis, IG Fatouros, E Primpa, C Michailidis, A Avloniti, ...
The Journal of Strength & Conditioning Research 27 (1), 38-49, 2013
2122013
Physiological and performance adaptations of elite Greco-Roman wrestlers during a one-day tournament
I Barbas, IG Fatouros, II Douroudos, A Chatzinikolaou, Y Michailidis, ...
European journal of applied physiology 111 (7), 1421-1436, 2011
1982011
Thiol-based antioxidant supplementation alters human skeletal muscle signaling and attenuates its inflammatory response and recovery after intense eccentric exercise
Y Michailidis, LG Karagounis, G Terzis, AZ Jamurtas, K Spengos, ...
The American journal of clinical nutrition 98 (1), 233-245, 2013
1612013
Analysis of goals scored in European Championship 2012
Y Michailidis, C Michailidis, E Primpa
Journal of Human Sport and Exercise 8 (2), 367-375, 2013
1122013
Time of sampling is crucial for measurement of cell-free plasma DNA following acute aseptic inflammation induced by exercise
IG Fatouros, AZ Jamurtas, MG Nikolaidis, A Destouni, Y Michailidis, ...
Clinical biochemistry 43 (16-17), 1368-1370, 2010
842010
The time-frame of acute resistance exercise effects on football skill performance: The impact of exercise intensity
D Draganidis, A Chatzinikolaou, AZ Jamurtas, J Carlos Barbero, ...
Journal of sports sciences 31 (7), 714-722, 2013
702013
Effects of L-carnitine on oxidative stress responses in patients with renal disease
IG Fatouros, I Douroudos, S Panagoutsos, P Pasadakis, MG Nikolaidis, ...
Med Sci Sports Exerc 42 (10), 1809-18, 2010
682010
Stress hormonal analysis in elite soccer players during a season
Y Michailidis
Journal of Sport and Health Science 3 (4), 279-283, 2014
512014
Variation of soluble transferrin receptor and ferritin concentrations in human serum during recovery from exercise
MG Nikolaidis, Y Michailidis, V Mougios
European Journal of Applied Physiology 89, 500-502, 2003
382003
Analysis of goals scored in the 2014 World cup soccer tournament held in Brazil
Y Michailidis
International Journal of Sport Studies 4 (9), 1017-1026, 2014
342014
Effects of plyometric and directional training on physical fitness parameters in youth soccer players
Y Michailidis, A Tabouris, T Metaxas
International Journal of Sports Physiology and Performance 14 (3), 392-398, 2019
312019
Small sided games in soccer training
Y Michailidis
Journal of Physical Education and Sport 13 (3), 392-399, 2013
312013
Effect of plyometric training on athletic performance in preadolescent soccer players
Y Michailidis
Journal of Human Sport and Exercise 10 (1), 15-23, 2015
302015
Acute exercise may exacerbate oxidative stress response in hemodialysis patients
IG Fatouros, P Pasadakis, A Sovatzidis, A Chatzinikolaou, S Panagoutsos, ...
Nephron Clinical Practice 109 (2), c55-c64, 2008
292008
Analysis of goals scored in the UEFA champions league in the period 2009/2010
C Michailidis, Y Michailidis, M Mitrotasios, Z Papanikolaou
Serbian Journal of Sports Sciences 7 (2), 51-55, 2013
28*2013
Effect of a 4-week detraining period followed by a 4-week strength program on isokinetic strength in elite youth soccer players
MT Samolis V, Michailidis Y, Mandroukas A, Mikikis D, Gissis I
Journal of exercise rehabilitation 15 (1), 67, 2019
242019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20