Παρακολούθηση
Katerina Pramatari
Katerina Pramatari
Associate Professor, Dept. of Management Science & Technology, Athens University of Economics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aueb.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
RFID‐enabled traceability in the food supply chain
T Kelepouris, K Pramatari, G Doukidis
Industrial Management & data systems 107 (2), 183-200, 2007
6212007
Consumer‐retailer emotional attachment: Some antecedents and the moderating role of attachment anxiety
PA Vlachos, A Theotokis, K Pramatari, A Vrechopoulos
European Journal of Marketing 44 (9/10), 1478-1499, 2010
3702010
Collaborative supply chain practices and evolving technological approaches
K Pramatari
Supply chain management: an International Journal 12 (3), 210-220, 2007
2212007
Retail business analytics: Customer visit segmentation using market basket data
A Griva, C Bardaki, K Pramatari, D Papakiriakopoulos
Expert Systems with Applications 100, 1-16, 2018
1772018
The impact of replenishment parameters and information sharing on the bullwhip effect: A computational study
T Kelepouris, P Miliotis, K Pramatari
Computers & Operations Research 35 (11), 3657-3670, 2008
1762008
Collaborative performance measurement in supply chain
D Papakiriakopoulos, K Pramatari
Industrial Management & Data Systems 110 (9), 1297-1318, 2010
1662010
Effects of expiration date-based pricing on brand image perceptions
A Theotokis, K Pramatari, M Tsiros
Journal of Retailing 88 (1), 72-87, 2012
1602012
Consumer acceptance of RFID-enabled services: a model of multiple attitudes, perceived system characteristics and individual traits
K Pramatari, A Theotokis
European Journal of Information Systems 18 (6), 541-552, 2009
1202009
Personalized interactive tv advertising: The imedia business model
KC Pramataris, DA Papakyriakopoulos, G Lekakos, NA Mylonopoulos
Electronic Markets 11 (1), 17-25, 2001
1132001
Information technology investment evaluation: Investments in telecommunication infrastructure
TK Apostolopoulos, KC Pramataris
International Journal of Information Management 17 (4), 287-296, 1997
1011997
Deploying RFID-enabled services in the retail supply chain: Lessons learned toward the internet of things
C Bardaki, P Kourouthanassis, K Pramatari
Information Systems Management 29 (3), 233-245, 2012
792012
The impact of collaborative store ordering on shelf availability
K Pramatari, P Miliotis
Supply Chain Management: An International Journal 13 (1), 49-61, 2008
682008
Gamification is all about fun: The role of incentive type and community collaboration
S Lounis, K Pramatari, A Theotokis
672014
A cost‐benefit evaluation framework of an electronic‐based traceability system
G Chryssochoidis, A Karagiannaki, K Pramatari, O Kehagia
British Food Journal 111 (6), 565-582, 2009
662009
A decision support system for detecting products missing from the shelf based on heuristic rules
D Papakiriakopoulos, K Pramatari, G Doukidis
Decision Support Systems 46 (3), 685-694, 2009
632009
The moderating role of customer–technology contact on attitude towards technology-based services
A Theotokis, PA Vlachos, K Pramatari
European Journal of Information Systems 17 (4), 343-351, 2008
602008
Modelling consumers’ acceptance for the click and collect service
C Milioti, K Pramatari, I Kelepouri
Journal of Retailing and Consumer Services 56, 102149, 2020
512020
Survival and growth in innovative technology entrepreneurship: a mixed-methods investigation
S Eliakis, D Kotsopoulos, A Karagiannaki, K Pramatari
Administrative Sciences 10 (3), 39, 2020
512020
Towards’ smarter’Supply and Demand-Chain Collaboration Practices Enabled by RFID Technology
KC Pramatari, GI Doukidis, PE Kourouthanassis
Consumer Driven Electronic Transformation: Applying New Technologies to …, 2005
512005
Applying real options to IT investment evaluation: The case of radio frequency identification (RFID) technology in the supply chain
AG Dimakopoulou, KC Pramatari, AE Tsekrekos
International Journal of Production Economics 156, 191-207, 2014
492014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20