Παρακολούθηση
George D. Spyropoulos
George D. Spyropoulos
Associate Professor @ Ghent University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα columbia.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Scalable, ambient atmosphere roll-to-roll manufacture of encapsulated large area, flexible organic tandem solar cell modules
TR Andersen, HF Dam, M Hösel, M Helgesen, JE Carlé, TT Larsen-Olsen, ...
Energy & Environmental Science 7 (9), 2925-2933, 2014
3082014
Internal ion-gated organic electrochemical transistor: A building block for integrated bioelectronics
GD Spyropoulos, JN Gelinas, D Khodagholy
Science advances 5 (2), eaau7378, 2019
2422019
Cost analysis of roll-to-roll fabricated ITO free single and tandem organic solar modules based on data from manufacture
F Machui, M Hösel, N Li, GD Spyropoulos, T Ameri, RR Søndergaard, ...
Energy & Environmental Science 7 (9), 2792-2802, 2014
2212014
High-performance ternary organic solar cells with thick active layer exceeding 11% efficiency
N Gasparini, L Lucera, M Salvador, M Prosa, GD Spyropoulos, P Kubis, ...
Energy & Environmental Science 10 (4), 885-892, 2017
2192017
Enhancement-mode ion-based transistor as a comprehensive interface and real-time processing unit for in vivo electrophysiology
C Cea, GD Spyropoulos, P Jastrzebska-Perfect, JJ Ferrero, JN Gelinas, ...
Nature materials 19 (6), 679-686, 2020
2122020
Environmentally printing efficient organic tandem solar cells with high fill factors: a guideline towards 20% power conversion efficiency
N Li, D Baran, GD Spyropoulos, H Zhang, S Berny, M Turbiez, T Ameri, ...
Advanced Energy Materials 4 (11), 1400084, 2014
1602014
Balancing electrical and optical losses for efficient 4-terminal Si–perovskite solar cells with solution processed percolation electrodes
COR Quiroz, Y Shen, M Salvador, K Forberich, N Schrenker, ...
Journal of Materials Chemistry A 6 (8), 3583-3592, 2018
1382018
Organic bulk heterojunction photovoltaic devices with surfactant-free Au nanoparticles embedded in the active layer
GD Spyropoulos, MM Stylianakis, E Stratakis, E Kymakis
Applied Physics Letters 100 (21), 2012
1212012
Air-processed organic tandem solar cells on glass: toward competitive operating lifetimes
J Adams, GD Spyropoulos, M Salvador, N Li, S Strohm, L Lucera, ...
Energy & Environmental Science 8 (1), 169-176, 2015
117*2015
Enhanced structural stability and performance durability of bulk heterojunction photovoltaic devices incorporating metallic nanoparticles
B Paci, GD Spyropoulos, A Generosi, D Bailo, VR Albertini, E Stratakis, ...
Advanced Functional Materials 21 (18), 3573-3582, 2011
1172011
High precision processing of flexible P3HT/PCBM modules with geometric fill factor over 95%
P Kubis, L Lucera, F Machui, G Spyropoulos, J Cordero, A Frey, J Kaschta, ...
Organic Electronics 15 (10), 2256-2263, 2014
992014
Flexible organic tandem solar modules with 6% efficiency: combining roll-to-roll compatible processing with high geometric fill factors
GD Spyropoulos, P Kubis, N Li, D Baran, L Lucera, M Salvador, T Ameri, ...
Energy & Environmental Science 7 (10), 3284-3290, 2014
932014
Enhancement of photo/thermal stability of organic bulk heterojunction photovoltaic devices via gold nanoparticles doping of the active layer
B Paci, A Generosi, VR Albertini, GD Spyropoulos, E Stratakis, E Kymakis
Nanoscale 4 (23), 7452-7459, 2012
892012
Water ingress in encapsulated inverted organic solar cells: correlating infrared imaging and photovoltaic performance
J Adams, M Salvador, L Lucera, S Langner, GD Spyropoulos, FW Fecher, ...
Advanced Energy Materials 5 (20), 1501065, 2015
852015
Organic and perovskite solar modules innovated by adhesive top electrode and depth-resolved laser patterning
GD Spyropoulos, COR Quiroz, M Salvador, Y Hou, N Gasparini, ...
Energy & Environmental Science 9 (7), 2302-2313, 2016
752016
Spin coated carbon nanotubes as the hole transport layer in organic photovoltaics
E Kymakis, MM Stylianakis, GD Spyropoulos, E Stratakis, E Koudoumas, ...
Solar Energy Materials and Solar Cells 96, 298-301, 2012
662012
Plasmonic organic photovoltaics doped with metal nanoparticles
GD Spyropoulos, M Stylianakis, E Stratakis, E Kymakis
Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications 9 (2), 184-189, 2011
562011
Plasmonic bulk heterojunction solar cells: the role of nanoparticle ligand coating
E Kymakis, GD Spyropoulos, R Fernandes, G Kakavelakis, AG Kanaras, ...
Acs Photonics 2 (6), 714-723, 2015
552015
Large area slot-die coated organic solar cells on flexible substrates with non-halogenated solution formulations
F Machui, L Lucera, GD Spyropoulos, J Cordero, AS Ali, P Kubis, T Ameri, ...
Solar energy materials and solar cells 128, 441-446, 2014
552014
Translational neuroelectronics
P Jastrzebska‐Perfect, S Chowdhury, GD Spyropoulos, Z Zhao, C Cea, ...
Advanced functional materials 30 (29), 1909165, 2020
542020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20