Παρακολούθηση
Jiaying Liu
Jiaying Liu
Associate Professor, Wangxuan Institute of Computer Technology, Peking University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pku.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep retinex decomposition for low-light enhancement
C Wei, W Wang, W Yang, J Liu
British Machine Vision Conference (BMVC), 2018
9442018
An End-to-End Spatio-Temporal Attention Model for Human Action Recognition from Skeleton Data
S Song, C Lan, J Xing, W Zeng, J Liu
AAAI Conference on Artificial Intelligence, 4263-4270, 2017
8982017
Deep joint rain detection and removal from a single image
W Yang, RT Tan, J Feng, J Liu, Z Guo, S Yan
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1357-1366, 2017
7402017
Structure-Revealing Low-Light Image Enhancement via Robust Retinex Model
M Li, J Liu, W Yang, X Sun, Z Guo
IEEE Transactions on Image Processing 27 (6), 2018
6042018
Demystifying neural style transfer
Y Li, N Wang, J Liu, X Hou
International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2017
5482017
Revisiting batch normalization for practical domain adaptation
Y Li, N Wang, J Shi, J Liu, X Hou
arXiv preprint arXiv:1603.04779, 2016
5372016
Attentive Generative Adversarial Network for Raindrop Removal from A Single Image
R Qian, RT Tan, W Yang, J Su, J Liu
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2482-2491, 2018
5072018
Adaptive batch normalization for practical domain adaptation
Y Li, N Wang, J Shi, X Hou, J Liu
Pattern Recognition 80, 109-117, 2018
3852018
Joint rain detection and removal from a single image with contextualized deep networks
W Yang, RT Tan, J Feng, Z Guo, S Yan, J Liu
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 42 (6), 1377-1393, 2019
2492019
GLADNet: Low-light enhancement network with global awareness
W Wang, C Wei, W Yang, J Liu
IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture Recognition (FG …, 2018
2282018
PKU-MMD: A Large Scale Benchmark for Skeleton-Based Human Action Understanding
C Liu, Y Hu, Y Li, S Song, J Liu
Proceedings of the Workshop on Visual Analysis in Smart and Connected …, 2017
223*2017
From fidelity to perceptual quality: A semi-supervised approach for low-light image enhancement
W Yang, S Wang, Y Fang, Y Wang, J Liu
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 3063-3072, 2020
2072020
Deep edge guided recurrent residual learning for image super-resolution
W Yang, J Feng, J Yang, F Zhao, J Liu, Z Guo, S Yan
IEEE Transactions on Image Processing 26 (12), 5895-5907, 2017
1942017
Online human action detection using joint classification-regression recurrent neural networks
Y Li, C Lan, J Xing, W Zeng, C Yuan, J Liu
European Conference on Computer Vision, 203-220, 2016
1912016
Spatio-Temporal Attention-Based LSTM Networks for 3D Action Recognition and Detection
S Song, C Lan, J Xing, W Zeng, J Liu
IEEE Transactions on Image Processing 27 (7), 3459-3471, 2018
1802018
Factorized Bilinear Models for Image Recognition
Y Li, N Wang, J Liu, X Hou
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2017
1662017
Joint enhancement and denoising method via sequential decomposition
X Ren, M Li, WH Cheng, J Liu
IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 1-5, 2018
1622018
Erase or fill? deep joint recurrent rain removal and reconstruction in videos
J Liu, W Yang, S Yang, Z Guo
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
1592018
Single image deraining: From model-based to data-driven and beyond
W Yang, RT Tan, S Wang, Y Fang, J Liu
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 43 (11), 4059 …, 2020
1472020
Optimized skeleton-based action recognition via sparsified graph regression
X Gao, W Hu, J Tang, J Liu, Z Guo
ACM International Conference on Multimedia, 601-610, 2019
1472019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20