Παρακολούθηση
Tanner Jackson
Tanner Jackson
Educational Testing Services, Senior Director of Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ets.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
AutoTutor: A tutor with dialogue in natural language
AC Graesser, S Lu, GT Jackson, HH Mitchell, M Ventura, A Olney, ...
Behavior Research Methods, Instruments, & Computers 36 (2), 180-192, 2004
6332004
When are tutorial dialogues more effective than reading?
K VanLehn, AC Graesser, GT Jackson, P Jordan, A Olney, CP Rosé
Cognitive science 31 (1), 3-62, 2007
5622007
Motivation and performance in a game-based intelligent tutoring system.
GT Jackson, DS McNamara
Journal of Educational Psychology 105 (4), 1036, 2013
2222013
AutoTutor detects and responds to learners affective and cognitive states
S D’Mello, T Jackson, S Craig, B Morgan, P Chipman, H White, N Person, ...
Workshop on emotional and cognitive issues at the international conference …, 2008
1902008
Intelligent tutoring and games (ITaG)
DS McNamara, GT Jackson, A Graesser
Gaming for classroom-based learning: Digital role playing as a motivator of …, 2010
1622010
Why/AutoTutor: A test of learning gains from a physics tutor with natural language dialog
AC Graesser, GT Jackson, EC Matthews, HH Mitchell, A Olney, M Ventura, ...
Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society 25 (25), 2003
1032003
AutoTutor holds conversations with learners that are responsive to their cognitive and emotional states
AC Graesser, GT Jackson, B McDaniel
Educational Technology, 19-23, 2007
892007
Reading comprehension components and their relation to writing
LK Allen, EL Snow, SA Crossley, GT Jackson, DS McNamara
LAnnee psychologique 114 (4), 663-691, 2014
842014
Content matters: An investigation of feedback categories within an ITS
GT Jackson, AC Graesser
Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 158, 127, 2007
642007
Assessing cognitively complex strategy use in an untrained domain
GT Jackson, RH Guess, DS McNamara
Topics in Cognitive Science 2 (1), 127-137, 2010
622010
The Writing-Pal: Natural language algorithms to support intelligent tutoring on writing strategies
DS McNamara, R Raine, R Roscoe, SA Crossley, GT Jackson, J Dai, ...
Applied natural language processing: Identification, investigation and …, 2012
592012
iSTART-ME: Situating extended learning within a game-based environment
GT Jackson, C Boonthum, DS McNAMARA
Proceedings of the workshop on intelligent educational games at the 14th …, 2009
482009
Etiquette and efficacy in animated pedagogical agents: The role of stereotypes
KN Moreno, NK Person, AB Adcock, RNV Eck, GT Jackson, JC Marineau
AAAI symposium on personalized agents, Cape Cod, MA, 2002
462002
The efficacy of iSTART extended practice: Low ability students catch up
GT Jackson, C Boonthum, DS McNamara
International conference on intelligent tutoring systems, 349-351, 2010
412010
Authoring conversation-based assessment scenarios
D Zapata-Rivera, T Jackson, I Katz
Design recommendations for intelligent tutoring systems 3, 169-178, 2015
402015
Assessing science inquiry skills using trialogues
D Zapata-Rivera, T Jackson, L Liu, M Bertling, M Vezzu, IR Katz
International Conference on Intelligent Tutoring Systems, 625-626, 2014
392014
Adaptive tutorial dialogue in AutoTutor
GT Jackson, NK Person, AC Graesser
Proceedings of the workshop on Dialog-based Intelligent Tutoring Systems at …, 2004
362004
When is reading just as effective as one-on-one interactive human tutoring?
A Graesser, GT Jackson, P Jordan, A Olney, CP Rose, K vanLehn
Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society 27 (27), 2005
352005
Learning through natural language dialogue that adapts to the cognitive and affective states of the learner
GT Jackson
Recent innovations in educational technology that facilitate student …, 2008
342008
iSTART-2: A reading comprehension and strategy instruction tutor
EL Snow, ME Jacovina, GT Jackson, DS McNamara
Adaptive educational technologies for literacy instruction, 104-121, 2016
332016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20