Παρακολούθηση
Panos Kalnis
Panos Kalnis
Professor of Computer Science, King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kaust.edu.sa - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Private queries in location based services: anonymizers are not necessary
G Ghinita, P Kalnis, A Khoshgozaran, C Shahabi, KL Tan
Proceedings of the 2008 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2008
10712008
Preventing location-based identity inference in anonymous spatial queries
P Kalnis, G Ghinita, K Mouratidis, D Papadias
Knowledge and Data Engineering, IEEE Transactions on 19 (12), 1719-1733, 2007
9232007
On discovering moving clusters in spatio-temporal data
P Kalnis, N Mamoulis, S Bakiras
Advances in Spatial and Temporal Databases: 9th International Symposium …, 2005
6002005
PRIVE: anonymous location-based queries in distributed mobile systems
G Ghinita, P Kalnis, S Skiadopoulos
Proceedings of the 16th international conference on World Wide Web, 371-380, 2007
5852007
Efficient OLAP operations in spatial data warehouses
D Papadias, P Kalnis, J Zhang, Y Tao
Advances in Spatial and Temporal Databases: 7th International Symposium …, 2001
5012001
Privacy-preserving anonymization of set-valued data
M Terrovitis, N Mamoulis, P Kalnis
Proceedings of the VLDB Endowment 1 (1), 115-125, 2008
4282008
Mizan: a system for dynamic load balancing in large-scale graph processing
Z Khayyat, K Awara, A Alonazi, H Jamjoom, D Williams, P Kalnis
Proceedings of the 8th ACM European conference on computer systems, 169-182, 2013
4272013
Fast data anonymization with low information loss
G Ghinita, P Karras, P Kalnis, N Mamoulis
Proceedings of the 33rd international conference on Very large data bases …, 2007
4192007
Grami: Frequent subgraph and pattern mining in a single large graph
M Elseidy, E Abdelhamid, S Skiadopoulos, P Kalnis
Proceedings of the VLDB Endowment 7 (7), 517-528, 2014
3982014
Scaling distributed machine learning with {In-Network} aggregation
A Sapio, M Canini, CY Ho, J Nelson, P Kalnis, C Kim, A Krishnamurthy, ...
18th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI …, 2021
3882021
Quality and efficiency in high dimensional nearest neighbor search
Y Tao, K Yi, C Sheng, P Kalnis
Proceedings of the 2009 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2009
3062009
In-network computation is a dumb idea whose time has come
A Sapio, I Abdelaziz, A Aldilaijan, M Canini, P Kalnis
Proceedings of the 16th ACM Workshop on Hot Topics in Networks, 150-156, 2017
3012017
On the anonymization of sparse high-dimensional data
G Ghinita, Y Tao, P Kalnis
2008 IEEE 24th International Conference on Data Engineering, 715-724, 2008
2692008
MobiHide: A Mobilea Peer-to-Peer System for Anonymous Location-Based Queries
G Ghinita, P Kalnis, S Skiadopoulos
International Symposium on Spatial and Temporal Databases, 221-238, 2007
2642007
Indexing spatio-temporal data warehouses
D Papadias, Y Tao, P Kanis, J Zhang
Proceedings 18th international conference on data engineering, 166-175, 2002
2452002
Similarity evaluation on tree-structured data
R Yang, P Kalnis, AKH Tung
Proceedings of the 2005 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2005
2272005
Location diversity: Enhanced privacy protection in location based services
M Xue, P Kalnis, HK Pung
Location and Context Awareness: 4th International Symposium, LoCA 2009 Tokyo …, 2009
1872009
User oriented trajectory search for trip recommendation
S Shang, R Ding, B Yuan, K Xie, K Zheng, P Kalnis
Proceedings of the 15th international conference on extending database …, 2012
1862012
An adaptive peer-to-peer network for distributed caching of olap results
P Kalnis, WS Ng, BC Ooi, D Papadias, KL Tan
Proceedings of the 2002 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2002
1842002
Personalized trajectory matching in spatial networks
S Shang, R Ding, K Zheng, CS Jensen, P Kalnis, X Zhou
The VLDB Journal 23, 449-468, 2014
1752014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20