Παρακολούθηση
Andres Paleo-Torres
Andres Paleo-Torres
Aon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aon.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Vulnerability of Florida residential structures to hurricane induced coastal flood
A Paleo-Torres, K Gurley, JP Pinelli, M Baradaranshoraka, M Zhao, ...
Engineering structures 220, 111004, 2020
202020
Uncertainty reduction through data management in the development, validation, calibration, and operation of a hurricane vulnerability model
JP Pinelli, J Da Cruz, K Gurley, AS Paleo-Torres, M Baradaranshoraka, ...
International Journal of Disaster Risk Science 11, 790-806, 2020
152020
Characterization of coastal flood damage states for residential buildings
M Baradaranshoraka, JP Pinelli, K Gurley, M Zhao, X Peng, ...
ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A …, 2019
142019
Modeling the influence of flood mitigation measures on the vulnerability of coastal residential construction
A Paleo-Torres, M Zhao, K Gurley, JP Pinelli, M Baradaranshoraka
Natural Hazards Review 22 (4), 04021040, 2021
32021
Modeling Residential Infrastructure Vulnerability to Hurricane Induced Coastal Flood
AS Paleo-Torres
University of Florida, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–5