Παρακολούθηση
Peng Peng
Peng Peng
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hnu.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Processing SPARQL queries over distributed RDF graphs
DZ Peng Peng, Lei Zou, M. Tamer Özsu, Lei Chen
The VLDB Journal 25 (2), 243-268, 2016
1062016
Adaptive distributed RDF graph fragmentation and allocation based on query workload
P Peng, L Zou, L Chen, D Zhao
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 31 (4), 670-685, 2018
292018
Query Workload-based RDF Graph Fragmentation and Allocation
DZ Peng Peng, Lei Zou, Lei Chen
Proceedings of the 19th International Conference on Extending Database …, 2016
27*2016
Answering subgraph queries over massive disk resident graphs
DZ Peng Peng, Lei Zou, Lei Chen, Xuemin Lin
World Wide Web: Internet and Web Information Systems 19 (3), 417-448, 2016
19*2016
Answering top-K query combined keywords and structural queries on RDF graphs
P Peng, L Zou, Z Qin
Information Systems 67, 19-35, 2017
142017
Accelerating partial evaluation in distributed SPARQL query evaluation
P Peng, L Zou, R Guan
2019 IEEE 35th International Conference on Data Engineering (ICDE), 112-123, 2019
132019
Top-K possible shortest path query over a large uncertain graph
L Zou, P Peng, D Zhao
International Conference on Web Information Systems Engineering, 72-86, 2011
122011
A scalable sparse matrix-based join for SPARQL query processing
X Zhang, M Zhang, P Peng, J Song, Z Feng, L Zou
International Conference on Database Systems for Advanced Applications, 510-514, 2019
82019
Efficient weighted independent set computation over large graphs
W Zheng, J Gu, P Peng, JX Yu
2020 IEEE 36th International Conference on Data Engineering (ICDE), 1970-1973, 2020
72020
Optimizing multi-query evaluation in federated RDF systems
P Peng, Q Ge, L Zou, MT Özsu, Z Xu, D Zhao
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 33 (4), 1692-1707, 2019
72019
Multi-query optimization in federated RDF systems
P Peng, L Zou, MT Özsu, D Zhao
International conference on database systems for advanced applications, 745-765, 2018
62018
On the marriage of SPARQL and keywords
P Peng, L Zou, D Zhao
Asia-Pacific Web Conference, 3-16, 2015
52015
Subgraph search over massive disk resident graphs
P Peng, L Zou, L Chen, X Lin, D Zhao
International Conference on Scientific and Statistical Database Management …, 2011
52011
FMQO: A federated RDF system supporting multi-query optimization
Q Ge, P Peng, Z Xu, L Zou, Z Qin
Asia-Pacific Web (APWeb) and Web-Age Information Management (WAIM) Joint …, 2019
42019
Mapsq: A plugin-based mapreduce framework for sparql queries on gpu
J Song, X Zhang, P Peng, Z Feng, L Zou
Companion Proceedings of the The Web Conference 2018, 81-82, 2018
42018
Using partial evaluation in holistic subgraph search
P Peng, L Zou, Z Du, D Zhao
Frontiers of Computer Science 12 (5), 966-983, 2018
22018
Keyword search over federated RDF systems
Q Wang, P Peng, T Tong, Z Tian, Z Qin
International Conference on Database Systems for Advanced Applications, 613-622, 2020
12020
Distributed landmark selection for lower bound estimation of distances in large graphs
M Li, P Peng, Y Xu, H Xia, Z Qin
Asia-Pacific Web (APWeb) and Web-Age Information Management (WAIM) Joint …, 2019
12019
Optimizing Distance Computation in Distributed Graph Systems
Q Wang, S Ji, P Peng, M Li, P Huang, Z Qin
IEEE Access 8, 191673-191682, 2020
2020
NRGQP: A Graph-Based Query Platform for Network Reachability
W Li, P Peng, Z Qin, L Zou
International Conference on Web Information Systems Engineering, 55-63, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20