Παρακολούθηση
Amin Kharraz
Amin Kharraz
Assistant Professor of Computer Science, Florida International University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.fiu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cutting the Gordian Knot: A Look Under the Hood of Ransomware Attacks
A Kharraz, W Robertson, D Balzarotti, L Bilge, E Kirda
The Conference on Detection of Intrusions and Malware & Vulnerability …, 2015
5852015
UNVEIL: A Large-Scale, Automated Approach to Detecting Ransomware
A Kharraz, S Arshad, C Mulliner, W Robertson, E Kirda
The 25th USENIX Security Symposium, 2016
5102016
Redemption: Real-time Protection Against Ransomware at End-Hosts
A Kharraz, E Kirda
The 20th International Symposium on Research in Attacks, Intrusions and …, 2017
1492017
Outguard: Detecting In-Browser Covert Cryptocurrency Mining in the Wild
A Kharraz, Z Ma, P Murley, C Lever, J Mason, A Miller, N Borisov, ...
The Web Conference 2019 (WWW'19), 2019
1042019
Surveylance: Automatically Detecting Online Survey Scams
A Kharraz, W Robertson, E Kirda
The Proceedings of the IEEE Symposium on Security & Privacy, May 2018, 2018
822018
Optical Delusions: A Study of Malicious QR Codes in the Wild
A Kharraz, E Kirda, W Robertson, D Balzarotti, A Francillon
2014 44th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems …, 2014
612014
An automated approach to detecting ransomware
E Kirda, W Robertson, A Kharraz
25th International Conference on Software Analysis, Evolution, 1-1, 2017
49*2017
UNVEIL: a large-scale, automated approach to detecting ransomware
E Kirda, A Kharraz
2017 IEEE 24th International Conference on Software Analysis, Evolution and …, 2017
492017
Include Me Out: In-Browser Detection of Malicious Third-Party Content Inclusions
S Arshad, A Kharraz, W Robertson
20th International Conference of Financial Cryptography and Data Security …, 2016
482016
Protecting Against Ransomware: A New Line of Research or Restating Classic Ideas?
A Kharraz, W Robertson, E Kirda
IEEE Security & Privacy, 2018
472018
On-demand multicast routing protocol with efficient route discovery
A Kharraz, H Sarbazi-Azad, A Zomaya
Journal of Network and Computer Applications 35 (3), 942-950, 2012
452012
WebSocket Adoption and the Landscape of the Real-Time Web
P Murley, Z Ma, J Mason, M Bailey, A Kharraz
The Web Conference 2021 (WWW'21), 2021
302021
Identifying Extension-based Ad Injection via Fine-grained Web Content Provenance
S Arshad, A Kharraz, W Robertson
The 19th International Symposium on Research in Attacks, Intrusions and …, 2016
302016
Preventing Server-Side Request Forgery Attacks
EK Bahruz Jabiyev, Omid Mirzaei, Amin Kharraz
36th ACM Symposium on Applied Computing (SAC 2021), 2021
20*2021
SCRUTINIZER: Detecting Code Reuse in Malware via Decompilation and Machine Learning
O Mirzaei, R Vasilenko, E Kirda, L Lu, A Kharraz
The Conference on Detection of Intrusions and Malware & Vulnerability …, 2021
102021
You’ve Got (a Reset) Mail: A Security Analysis of Email-Based Password Reset Procedures
T Innocenti, SA Mirheidari, A Kharraz, B Crispo, E Kirda
The Conference on Detection of Intrusions and Malware & Vulnerability …, 2021
82021
Techniques and Solutions for Addressing Ransomware Attacks
A Kharraz
Northeastern University, 2017
52017
USBeSafe: An End-Point Solution to Protect Against USB-Based Attacks
A Kharraz, B Daley, G Baker, W Robertson, E Kirda
The 22nd International Symposium on Research on Attacks, Intrusions, and …, 2019
42019
EnSolver: Uncertainty-aware Captcha solver using deep ensembles
DC Hoang, CV Nguyen, A Kharraz
UAI Epistemic Uncertainty in Artificial Intelligence, 2023
22023
Breaking the Bot Barrier: Evaluating the Effectiveness of Adversarial AI Techniques Against Multi-Modal Defense Models
B Ousat, D Luo, A Kharraz
The Web Conference, 2024
2024
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20