Παρακολούθηση
Theodoros Toliopoulos
Theodoros Toliopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csd.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Parallel continuous outlier mining in streaming data
T Toliopoulos, A Gounaris, K Tsichlas, A Papadopoulos, S Sampaio
2018 IEEE 5th international conference on data science and advanced …, 2018
152018
Continuous outlier mining of streaming data in flink
T Toliopoulos, A Gounaris, K Tsichlas, A Papadopoulos, S Sampaio
Information Systems 93, 101569, 2020
142020
Event-based predictive maintenance on top of sensor data in a real Industry 4.0 case study
A Naskos, G Kougka, T Toliopoulos, A Gounaris, C Vamvalis, D Caljouw
Joint European Conference on Machine Learning and Knowledge Discovery in …, 2019
82019
PROUD: parallel outlier detection for streams
T Toliopoulos, C Bellas, A Gounaris, A Papadopoulos
Proceedings of the 2020 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2020
72020
Multi-parameter streaming outlier detection
T Toliopoulos, A Gounaris
2019 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI), 208-216, 2019
72019
Developing a real-time traffic reporting and forecasting back-end system
T Toliopoulos, N Nikolaidis, AV Michailidou, A Seitaridis, A Gounaris, ...
International Conference on Research Challenges in Information Science, 58-75, 2020
32020
Adaptive distributed partitioning in apache flink
T Toliopoulos, A Gounaris
2020 IEEE 36th International Conference on Data Engineering Workshops (ICDEW …, 2020
32020
Data placement in dynamic fog ecosystems
T Toliopoulos, AV Michailidou, A Gounaris
2022 IEEE 38th International Conference on Data Engineering Workshops (ICDEW …, 2022
12022
Sequence detection in event log files.
I Mavroudopoulos, T Toliopoulos, C Bellas, A Kosmatopoulos, A Gounaris
EDBT, 85-96, 2021
12021
Scalable real-time health data sensing and analysis enabling collaborative care delivery
I Dimitriadis, I Mavroudopoulos, S Kyrama, T Toliopoulos, A Gounaris, ...
Social Network Analysis and Mining 12 (1), 1-22, 2022
2022
Adaptivity in continuous massively parallel distance-based outlier detection
T Toliopoulos, A Gounaris
Computing, 1-26, 2022
2022
A Collective Intelligence Platform to Support Older Cancer Survivors: Towards the Definition of LifeChamps System and Big Data Reference Architecture
Z Valero-Ramon, P Louro, L Irio, I Dimitriadis, M Poiitis, T Toliopoulos, ...
Studies in health technology and informatics 290, 1008-1009, 2022
2022
Explainable Distance-Based Outlier Detection in Data Streams
T Toliopoulos, A Gounaris
IEEE Access 10, 47921-47936, 2022
2022
Sboing4Real: A real-time crowdsensing-based traffic management system
T Toliopoulos, N Nikolaidis, AV Michailidou, A Seitaridis, T Nestoridis, ...
Journal of Parallel and Distributed Computing 162, 59-75, 2022
2022
Parallel Continuous Monitoring of Distance-Based Outliers in Streaming Data
T TOLIOPOULOS
2018
ICDEW 2022
N Laptev, W Tao, C Komurlu, J Xu, D Sun, TCH Lux, L Mi, GO Barbulescu, ...
The RAINBOW Analytics Stack for the Fog Continuum
M Symeonides, D Trihinas, J Georgiou, M Kasioulis, G Pallis, ...
D1. 3–Use-Cases Descriptions
LA Org, M Marchetti, C Casetti, CF Chiasserini, F Pacella, D Brevi, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18